Výsledok hľadania pre slovo: frekvencia

frekvencia -ie ž. ‹l›

1. častosť výskytu, početnosť: fyz., eltech. počet kmitov za jednotku času, kmitočet; fyziol. pulzová frekvencia; frekvencia výdychov ich počet za minútu; film. počet obrázkov premietaných za sekundu; biol. počet jedincov v triedach určitého súboru; lingv. frekvencia slov

2. ruch, premávka (najmä v doprave);

frekvenčný príd.: oznam. tech. frekvenčná moduláciaa; frekvenčnéé pásmo závislé od frekvencie 1; – lingv. frekvenčný slovník uvádzajúci frekvenciu slov, prípadne ich tvarov;

frekvenčne prísl.

audiofrekvencia -ie ž. ‹l› fyz. kmitočty počuteľných zvukov

gyrofrekvencia -ie ž. ‹g + l› fyz. počet iónov okolo magnetickej siločiary za jednotku času

medzifrekvencia -ie ž. ‹sl + l› oznam. tech. rozdielový kmitočet vzniknutý v superheterodyne zmiešaním prijímaného kmitočtu a kmitočtu oscilátora prijímača;

medzifrekvenčný príd.

rádiofrekvencia -ie ž. ‹l› oznam. tech. rozhlasová frekvencia

 

Posledné hľadané

detekcia
potenciálne, potencionálne
teológia
inovatívny
Inkluzivny
aristokracia
banket
doxale
hypotónia
situácia

Najhľadanejšie

Validny
kognitívny
Inkluzívny
Koherentný
viktimizácia
indikatívny
editoriál, editorial
inovatívny
film
minaret