Výsledok hľadania pre slovo: funkcia

funkcia -ie ž. ‹l›

1. odbor pôsobnosti, zameranosť na nejaký účel, poslanie, platnosť, význam: spoločenská f., funkcia štátu; funkcia peňazí; lingv. pomenovacia funkcia jazyka; funkcia jazykového znaku

2. mat. zobrazenie, ktoré priraďuje nejakým argumentom určité hodnoty (každému práve jednu); vzťah medzi dvoma veličinami, pri ktorých zmena jednej určí jednoznačne zmenu druhej: lineárna, kvadratická, goniometrická, exponenciálna, logaritmická funkcia; astron. funkcia svietivosti štatistická závislosť relatívneho počtu hviezd od absolútnej hviezdnej veľkosti

3. (vo verejnom živote, v organizáciách) hodnosť spojená s určitou činnosťou, odbor (úradnej) činnosti: čestná funkcia; byť pozbavený funkciie

4. fungovanie, činnosť, chod: nedostatočná funkcia pečene

afunkcia -ie ž. ‹g + l› lek. úplný výpadok činnosti nejakého orgánu al. čiastkového systému

disfunkcia -ie ž. ‹l› nežiaduca činnosť nejakého prvku systému, ktorý je v rozpore s jeho potrebami; → aj dysfunkcia;

disfunkčný príd. nefunkčný, neúčelový, neúčelný: disfunkčný výraz

dysfunkcia -ie ž. ‹g + l›

1. lek., psych. narušená al. odchylná činnosť niektorého orgánu, narušenie vzájomnej súhry psychických i organických funkcií

2. odb. narušená al. odchylná funkcia vôbec: ekol. dysfunkcia krajiny;

dysfunkčný príd.: dysfunkčné ťažkosti; dysfunkčné (maternicové) krvácanie nepravidelné

eufunkcia -ie ž. ‹g + l› sociol., psych. funkcia s pozitívnymi prvkami (v sociálnej štruktúre);

eufunkčný príd.: eufunkčná rodina v ktorej sú základné potreby všetkých členov primerane uspokojované

hyperfunkcia -ie ž. ‹g + l› lek. nadmerne zvýšená špecifická činnosť niektorých orgánov (op. hypofunkcia);

hyperfunkčný príd.

hypofunkcia -ie ž. ‹g + l› lek. znížená špecifická činnosť niektorého orgánu (op. hyperfunkcia): hypofunkcia štítnej žľazy

kofunkcia -ie ž. ‹l› mat. funkcia doplnkového uhla

<<< eufunkčný funkcionál >>>
 

Posledné hľadané

kafetéria
generálka
bariéra
prétor
bojkotovať
monofrekvenčný
makroštrukturálny
hydroperoxid
pavilón
ornamentový

Najhľadanejšie

impertinentný
kognitívny
inkluzívny
inklúzia
koherentný
behaviorálny
kumulatívne
validný
maskulínny
inovatívny