Výsledok hľadania pre slovo: historický

historický príd.

1. predstavujúci dejinný proces, vývoj, vzťahujúci sa na tento proces: historická etapa

2. vzťahujúci sa na históriu 2: historické pramene, spisy dejepisné; historické metódy; historická geológiaa, geografia, topografia zaoberajúca sa výskumom vývoja príslušného predmetu bádania; lingv. historická gramatika opisujúca vývoj gramatickej stavby jazyka al. jej stav v minulosti; historický slovník

3. súvisiaci so starým obdobím, s minulosťou, starý, starobylý: historický kostým zodpovedajúci danému obdobiu; historické pamiatky; historická Bratislava jej stará časť; lingv. historický pravopis zachovávajúci v rozličnom stupni starý spôsob písania

4. (o umeleckom diele a pod.) zobrazujúci minulosť: historický románn, film; výtv. historická maľba figurálna kompozíciaa s námetom konkrétnej udalosti (dejinnej, mýtickej); lingv. historický prézentt prézentnýý tvar vyjadrujúci minulý dej (napr. pri živom rozprávaní)

5. dôležitý pre ďalší dejinný vývoj, niečím v minulosti významný: historické rozhodnutie; historické poslanie;

historicky prísl.: historicky bádať; historicky poňatý románn – historicky významný;

historickosť -ti ž.

ahistorický príd. ‹g› neprihliadajúci celkom al. dostatočne na históriu, nedbajúci na príslušné dejinné skutočnosti, nehistorický, protihistorický: ahistorický výklad;

ahistoricky prísl.;

ahistorickosť -ti ž.

prehistória -ie ž. ‹l + g› najstaršie obdobie ľudstva, skonštruované na základe hmotných (nie písomných) prameňov, pravek; (nepresne, ale tradičnee) veda o ňom;

prehistorický príd.: prehistorický človek; prehistorické nálezy;

prehistoricky prísl.

vojensko-historický príd. ‹sl + g› týkajúci sa histórie, dejín vojenstva: vojensko-historické múzeumm

literárnohistorický príd. ‹l + g› týkajúci sa literárnej histórie

polyhistorický príd. k polyhistóriaa, polyhistor: polyhistorické vedomosti

antihistorický príd. ‹g› nezhodujúci sa s históriou, s dejinnými faktmi, protihistorický

kultúrnohistorický príd. ku kultúrna históriaa: kultúrnohistorická metódaa

kunsthistorický príd. ku kunsthistóriaa, ku kunsthistorik

 

Posledné hľadané

historický
technokratický
transport
praktický
analýza
štartový
Keramika
iluminátor
axióma
antigén

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny