Výsledok hľadania pre slovo: investícia

investícia -ie ž. ‹t› vklad (obyčajne finančnýý) do budovania nových budov, zaobstarania strojov, náradia, zariadenia a pod. al. na ich modernizáciu a rozšírenie; vklad vložený do nejakého podniku: priemyselná investícia; investícia do zdravotníctva; štátna investícia vklad štátu zo štátnej pokladnice

to je dobrá investícia to sa vyplatí;

investičný príd.: investičný plánn, investičná výstavba, politika; peňaž. investičný kupónn, investičnéé náklady, investičná pôžička, investičný fond; investičná banka;

investične prísl.

dezinvestícia -ie ž. ‹f + t› ekon. zníženie miery al. rozsahu realizovaných investícií; zníženie investičného programu

reinvestícia -ie ž. ‹l› ekon. použitie odpisov na úhradu nových investícií, opätovné vloženie odpisov do základných fondov

 

Posledné hľadané

pergamenovanie
bikarbonát
kumulatívne
magma
hotel
moleskin
termolabilita
devíza
nukleoplazma
supurácia

Najhľadanejšie

recipročne
Kognitívny
koherentný
kompulzivny
valídny
inkluzívny
viktimizácia
invazívny
inovatívny
zonácia