Výsledok hľadania pre slovo: katalóg

katalógovýkatalógg

katalóg -u m. ‹g›

1. systematický zoznam (súpis) predmetov, kníh, obrazov, poštových známok, hviezd a i. zostavený podľa určitého hľadiska a spôsobu spracovania so základnými údajmi: abecedný, vecný katalóg; lístkový, knižný katalóg; múzejnýý katalóg; katalóg výstavy; mzdový katalóg; filatelistický katalóg; škol. triedny katalóg knižný súpis žiakov jednej triedy so záznamom prospechu; (v archívnictve) pomôcka poskytujúca podrobnú, kriticky vyhodnotenú informáciu o obsahu archiválií určitého fondu al. jeho časti; astron. systematicky usporiadaný súpis hviezd; biol. súpis všetkých známych taxónov so základnými údajmi

2. obch. obrázkový cenník

3. hovor. miestnosť, kde sú uložené katalógy;

katalógový príd.: katalógová cena uvedená v katalógu

infokatalóg -u m. ‹l + g› informačnýý katalógg: reklamný infokatalóg

mikrokatalóg -u m. ‹g› katalógg mikrofilmov

videokatalóg -u m. ‹l + g›

1. katalógg obsahujúci informácie v podobe videozáznamov

2. katalógg poskytujúci informácie o videoprodukcii

 

Posledné hľadané

syntéza
adjustovanie
formalizmus
inovatívny
holotyp
atómový
intruzívny
remedium
infrazvukový
dikumarol, dikumarín

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny