Výsledok hľadania pre slovo: kohézia

kohézia -ie ž. ‹l› kniž. a odb.

1. fyz. súdržnosť pevných látok al. kvapalín spôsobená príťažlivými medzimolekulárnymi silami tej istej látky; lingv. kohézia textu jeho koherencia vo výrazovej rovine; sociol. sociálne putá a vzájomné väzby členov spoločenskej skupiny al. organizácie vyplývajúce zo spoločných záujmov

2. bot. zrast kvetných článkov toho istého druhu

3. kohézia vody silná vzájomná väzba molekúl vody vyvolaná najmä elektrostatickými silami, zabraňujúca pretrhnutiu stĺpca vody v cievach rastlín;

kohézny príd. kniž. a odb. súdržný, priľnavý: fyz. kohézna energia energia súdržných síl molekúl, atómov al. iónov v kryštáloch, kvapalinách al. plynných látkach; geol. kohézna zemina

<<< koherentný kohortácia >>>
 

Posledné hľadané

kastrácia
muža
gymnázium
colemanit
sémantizácia
borka
boridový
formalistický
bórax
sodný

Najhľadanejšie

manometer
archeomagnetický
inkluzívny
emanácia
kognitívny
ostentatívne
interagovať
behaviorálny
Kurikulum
koherentny