Výsledok hľadania pre slovo: kompozícia

kompozícia -ie ž. ‹l›

1. skladanie prvkov do celku: lingv. tvorenie slov skladaním; hud. skladanie, komponovanie; náuka o skladbe; lit. zámerné usporiadanie jednotlivých jazykových aj tematických zložiek literárneho diela do celku: chronologická, rámcová, stupňovitá kompozícia; výtv. rozloženie a zostavenie tvarov na ploche obrazu, farebná a svetelná výstavba; archit. tvorivá pôdorysná a priestorová skladba všetkých prírodných a umelých prvkov pri výstavbe väčšieho celku (mesta, sídliska, závodu a pod.); šachh. problémm daný postavením spolu s výzvou na riešenie

2. umelecké dielo (najmä hudobné), skladba

3. školská (celohodinová) klasifikovaná písomná práca zadávaná v pravidelných obdobiach

4. výsledok spojenia, zlúčenia, zmiešania látok, zmes, zlúčenina, zliatina: tech. ložiskový kov, cínová al. olovená zliatina na vylievanie ložiskových panví

5. sklár. kompozičnéé sklo, štrass;

kompozíciový príd. k 4;

kompozičný príd.: odb. kompozičná technika; sklár. kompozičnéé sklo ľahko taviteľné, silne olovnaté sklo s vysokým indexom lomu, používané najmä v bižutérii na výrobu napodobenín drahokamov, kompozíciaa 5, štrass;

kompozične prísl.

dekompozícia -ie ž. ‹l› odb. rozloženie, rozklad: geol. dekompozícia hornín; ekol. dekompozícia odumretej biomasy; psych., lek. dekompozícia osobnosti; lingv. tvorenie nových slov rozkladom základného slova na jeho zložky; mylná dekompozícia nesprávne prerozdelenie slova vedúce často ku vzniku nového slovného základu (ob-valiťobaliťo-baliť, hamburgerham-burger → aj cheeseburger);

dekompozičný príd.

 

Posledné hľadané

sukcesívnosť
kerygmatický
zonácia
rezistentnosť
sociodráma
kompletný
figúra
auditívne
konsonantný
kompetitívny

Najhľadanejšie

validný
inštrument/
Kognitívny
inkluzívny
Koherentný
kompulzívny
kumulatívne
keramika
inštitucionalizovať sa
inovatívny