Výsledok hľadania pre slovo: korózia

korózia -ie ž. ‹l›

1. rozrušovanie povrchu materiálu (najmä kovov) chemickým al. elektrochemickým pôsobením prostredia: korózia potrubia; korózia rozkladom pary

2. geol. rozpúšťanie povrchu málo chemicky odolných hornín (ako vápenca, dolomitu, kamennej soli) prírodnými procesmi (napr. vodou); nahlodávanie povrchu minerálov al. hornín chemickými procesmi;

korózny príd.: chem. korózny činiteľ; geol. korózny tmel; odb. korózna reakcia, agresivita, únava; korózna kinetika náuka o rýchlosti koróznych reakcií; korózny článok vodivo spojená sústava dvoch al. viacerých častí kovového povrchu majúcich rozdielny elektrický potenciáll; korózny makročlánok s elektródami viditeľnými voľným okom; tech. koróznee inžinierstvo zaoberajúce sa javmi korózie;

korózne prísl.

 

Posledné hľadané

psaltérium
dáta
médiá
tyrania
operácia
demonštračný
romantizmus
panašovaný
inštrumentál
dialekt

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny