Výsledok hľadania pre slovo: reakcia

reakcia -ie ž. ‹l›

1. činnosť, proces, stav ako ohlas na nejaký popud, podnet, zmenu: živá reakcia divákov; biol., fyziol. odpoveď organizmu na určitý podnet: imunitná reakcia; reflexná reakcia; obranné reakciie; lek. miestna, celková reakcia (organizmu); fyz. sila vznikajúca ako odpoveď na pôsobenie inej sily; chem. dej, pri ktorom nastávajú chemické premeny; (kyslá, zásaditá) reakcia vlastnosť roztoku daná koncentráciou vodíkových iónov (pH)

2. stav protikladný k stavu predchádzajúcemu, zvrat

3. odpor proti niečomu; hnutie hlásajúce odpor

4. odpor proti pokroku, proti zavádzaniu niečoho nového, spiatočníctvo; protipokrokové spoločenské sily

abreakcia -ie ž. ‹l› lek., psych. vybitie afektívneho napätia, odreagovanie (napr. afektu, hnevu agresívnym správaním);

abreaktívny príd.: abreaktívne techniky

fotoreakcia -ie ž. ‹g + l› biochem. reakcia, ktorej priebeh v podstatnej miere závisí od energie získanej absorpciou elektromagnetického žiarenia (napr. fotosyntéza rastlín)

gonoreakcia -ie ž. ‹g + l› lek. diagnostický test na kvapavku (gonoreu)

pyroreakcia -ie ž. ‹g + l› reakcia prebiehajúca pri zvýšených teplotách al. pri žiare

séroreakcia -ie ž. ‹l› lek. sérologická reakcia

superreakcia [-rr-] -ie ž. ‹l› oznam. tech. zvláštny spôsob zosilňovania v prijímačoch, pri ktorom zosilňovaný signál privádza zosilňovací obvod do kmitajúceho stavu, superregenerácia

 

Posledné hľadané

reakcia
dezoxidácia
sféra
Investigatívny
oxid
chémia
recipročne
film
submerzný
metóda

Najhľadanejšie

viktimizácia
Kognitívny
kompulzívny
Koherentný
inštitucionalizovať sa
validný
inštitucionalizovaný
detenčný
Investigatívny
recipročne