Výsledok hľadania pre slovo: reakcia

reakcia -ie ž. ‹l›

1. činnosť, proces, stav ako ohlas na nejaký popud, podnet, zmenu: živá reakcia divákov; biol., fyziol. odpoveď organizmu na určitý podnet: imunitná reakcia; reflexná reakcia; obranné reakciie; lek. miestna, celková reakcia (organizmu); fyz. sila vznikajúca ako odpoveď na pôsobenie inej sily; chem. dej, pri ktorom nastávajú chemické premeny; (kyslá, zásaditá) reakcia vlastnosť roztoku daná koncentráciou vodíkových iónov (pH)

2. stav protikladný k stavu predchádzajúcemu, zvrat

3. odpor proti niečomu; hnutie hlásajúce odpor

4. odpor proti pokroku, proti zavádzaniu niečoho nového, spiatočníctvo; protipokrokové spoločenské sily

abreakcia -ie ž. ‹l› lek., psych. vybitie afektívneho napätia, odreagovanie (napr. afektu, hnevu agresívnym správaním);

abreaktívny príd.: abreaktívne techniky

fotoreakcia -ie ž. ‹g + l› biochem. reakcia, ktorej priebeh v podstatnej miere závisí od energie získanej absorpciou elektromagnetického žiarenia (napr. fotosyntézaa rastlín)

gonoreakcia -ie ž. ‹g + l› lek. diagnostický test na kvapavku (gonoreu)

pyroreakcia -ie ž. ‹g + l› reakcia prebiehajúca pri zvýšených teplotách al. pri žiare

séroreakcia -ie ž. ‹l› lek. sérologická reakcia

superreakcia [-rr-] -ie ž. ‹l› oznam. tech. zvláštny spôsob zosilňovania v prijímačoch, pri ktorom zosilňovaný signáll privádza zosilňovací obvod do kmitajúceho stavu, superregeneráciaa

 

Posledné hľadané

komentár
impulz
organizácia
dekalcifikácia
psychický
médiá
katalóg
syntéza
adjustovanie
formalizmus

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny