Výsledok hľadania pre slovo: mína

mína1 -y ž. ‹f < kelt›

1. teleso s náložou trhavín privádzané k výbuchu nárazom, elektrickým prúdom a pod.; tenkostenná strela (pre mínomet) s trhavinou

2. bot. chodbovitá dutinka, vnútorná časť rastlinného pletiva vyžraná larvami hmyzu;

mínový príd.: mínové pole; voj. mínová hľadačka prístroj na hľadanie skrytých mín

mína2 -y ž. ‹l < g < semit› starogréc. jednotka váhy a mincová jednotka (šesťdesiatina talentu); jednotka váhy u starých Sumerov (asi 500 g)

minaret -u m. ‹tur < arab štíhla veža mešity s ochodzou, odkiaľ muezín zvoláva veriacich na modlitbu;

minaretový príd.

abdómen -u m. ‹l› biol.

1. (u stavovcov) časť tela obsahujúca tráviace orgány, brucho

2. (u článkonožcov) posledný oddiel tela, zadoček;

abdominálny príd.: lek. bolesti v abdominálnnej krajine brušnej

adnominálny príd. ‹l› lingv. závislý od podstatného mena: adnominálny genitív

albuminát -u m. ‹l› biol. albumináty soli albumínov

aliminácia -ie ž. ‹l› práv. odmietnutie žiadosti al. sťažnosti (napr. pre nepríslušnosť správneho orgánu a pod.) bez ich prerokovania a bez rozhodnutia o veci samej

aminácia -ie ž. ‹g› chem. zavedenie aminoskupiny do molekuly organickej zlúčeniny

deaminácia -ie ž. ‹l + g› chem. enzymatické štiepenie amoniaku z aminokyselín, amínov a pod.;

deaminačný príd.

dekontaminácia -ie ž. ‹l› odb. odmorovanie, odmorenie: dekontaminácia rádioaktívnych látok; lek. odstraňovanie, odstránenie mikróbov al. iných škodlivín z prostredia, predmetov, ľudského al. zvieracieho tela;

dekontaminačný príd.

chloraminácia -ie ž. ‹g› vod. dezinfekcia vody dávkovaním chlóru a amoniaku

<<< kontremínový kontaminácia >>>
 

Posledné hľadané

ekofilozofia
felandrén
rezistenčný
kognitívny
skeptický
behaviorálny
hydroxylácia
minaret
efektivita
postprocesor

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzivny
impertinentný
koherentný
intendant
inklúzia
interagovať
editoriál, editorial
valídny
kompulzivny