Výsledok hľadania pre slovo: manometer

manometer -tra m. ‹g› fyz. prístroj na meranie tlaku kvapalín, plynov a pár, tlakomer

elektromanometer -tra m. ‹g› lek. elektronický prístroj na meranie okamžitého krvného tlaku v srdci, tepnách a žilách

emanometer -tra m. ‹l + g› geol. prístroj na meranie koncentrácie emanácie v pôdnom vzduchu

mikromanometer -tra m. ‹g› fyz. kvapalinový manometer merajúci malé tlakové rozdiely

<<< germanofília manostat >>>
 

Posledné hľadané

konkrétne
subjekt
štandardný
individuálne
objektívnosť
kritika
subjektivistický
objektivita
objektivizmus
arachnoentomológia

Najhľadanejšie

manometer
archeomagnetický
inkluzívny
emanácia
kognitívny
ostentatívne
interagovať
behaviorálny
Kurikulum
koherentny