Výsledok hľadania pre slovo: operácia

operácia -ie ž. ‹l›

1. vykonanie, vykonávanie nejakej činnosti, výkon, ktorý je súčasťou poznávacieho aktu (pokus, meranie a pod.), úkon: mat. počtový výkon; výp. tech. (pri počítači) vykonanie inštrukcie; tech. ukončená časť technologického postupu; chem. chemický úkon al. pochod; ekon. banková operácia; voj. obranná, útočná operácia; armádna, strategická operácia

2. chirurgický zákrok: operácia slepého čreva

3. mat. (na množine) preraďovacie pravidlo, druh zobrazenia;

operačný príd. k 1, 2: výp. tech. operačný kód; operačný systém riadiaci a spracúvajúci programy na využívanie počítača; operačný výskum zaoberajúci sa prípravou podkladov na rozhodovanie a riadenie v zložitých systémoch s využitím matematických metód a modelov; operačná jednotka; operačná pamäť; operačný znak kódovaná informáciaa o inštrukcii; ekon. operačný výskum trhu; voj. operačná základňa, operačnéé oddelenie; operačný dôstojník; – operačná sála, operačný stôl; operačný nástroj;

operačne prísl.

kooperácia -ie ž. ‹l› súčinnosť, spolupráca: medzinárodná kooperácia; psych. konanie vyznačujúce sa ochotou na spoluprácu, neegoistickým, priateľským postojom;

kooperačný príd.: kooperačné vzťahy; ekon. kooperačné zoskupenie podnikov;

kooperatívny1 príd.: kooperatívna forma práce

protokooperácia -ie ž. ‹g + l› ekol. prechodné, navzájom prospešné súžitie dvoch al. viacerých druhov živočíchov

medzioperácia -ie ž. ‹sl + l› odb. menšia práca, operáciaa uskutočňovaná medzi hlavnými prácami: medzioperácia pri obrábaní;

medzioperačný príd.: medzioperačná kontrola (pri technologickom postupe)

mikrooperácia -ie ž. ‹g + l› odb. malá, čiastková operáciaa: výp. tech. elementárnee operácie, z ktorých sa skladajú strojové operácie uskutočňované v počítači

 

Posledné hľadané

demonštračný
romantizmus
panašovaný
inštrumentál
dialekt
Vitarian
iluminátor
iluminátor
obligátny
iluminátor

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny