Výsledok hľadania pre slovo: ornament

ornamentalita -y ž. ‹l› ornamentálnosťť

ornamentálny príd.

1. výtv. tvorený ornamentom, súvisiaci s tvorbou ornamentov, ornamentový: ornamentálnéé prvky

2. ozdobný, okrasný: ornamentálna poéziaa;

ornamentálne prísl.;

ornamentálnosť -ti ž.

ornamentácia -ie ž. výzdoba ornamentom, použitie ornamentu

ornamentalista -u m. (ornamentalistka -y ž.) odborník v ornamentalistike, v ornamentike 1

ornamentalistika -y ž. ‹l› výtv. náuka o ornamentálnom umení; súhrn výzdoby ornamentom, ornamentálna výzdoba, ornamentika 1

ornamentalizmus -mu m. ‹l› výtv. nadbytočné, prepiate používanie ornamentu 1; prehnaná ozdobnosť

ornament -u m. ‹l›

1. výtv. lineárna al. plastická výzdoba obyčajne geometricky členená a štylizujúca prírodné motívy; jej jednotlivý motív; usporiadanie týchto motívov, ornamentika 2

2. ozdobný doplnok, ozdoba, príkrasa všeobecne;

ornamentový príd.;

ornamentovo prísl.

ornamentika -y ž. ‹l› výtv.

1. ornamentalistika

2. súbor motívov používaných v ornamente, ornament 1

ornamentovoornament

ornamentovýornament

 

Posledné hľadané

ornament
inkluzívny
oxymorný, oxymorický
arabista
módny
zombia
gamaglobulín
raketa
validný
problém

Najhľadanejšie

validný
inštrument/
Kognitívny
inkluzívny
Koherentný
kompulzívny
kumulatívne
keramika
inštitucionalizovať sa
inovatívny