Výsledok hľadania pre slovo: potenciál

potenciálny, potencionálny príd. ‹l›

1. možný, eventuálnyy, uskutočniteľný, založený na potenciáli 1: potenciálny, potencionálne riešenie, príčiny; ekon. potenciálny, potencionálny produkt množstvo produkcie, ktoré by bolo možné vyrobiť pri plnej zamestnanosti a plnom využití výrobných kapacít

2. k potenciáll 2, potenciálovýý: fyz. potenciálny, potencionálna energia súvisiaca so vzájomnou polohou telies sústavy; potenciálny, potencionálny rozdiel medzi potenciálmi dvoch miest; potenciálny, potencionálny spád úbytok potenciálu medzi dvoma miestami;

potenciálne, potencionálne prísl.;

potenciálnosť, potencionálnosť -ti ž. potencialita

potenciál -u m. ‹l›

1. súhrn možností, schopností; celková schopnosť niečo urobiť, vykonať, spôsobilosť na výkon: hospodársky potenciál kapacita; umelecký, duševný potenciál; ekol. rozmnožovací potenciál počet potomkov, ktorý by mohla mať populáciaa, keby celé potomstvo zostalo nažive až do svojho rozmnožovania; potenciál krajiny schopnosť istého územného celku produkovať určité hodnoty pre vlastnú potrebu i pre človeka

2. fyz. gravitačnýý, elektrický potenciál práca potrebná na prenos jednotky hmoty al. elektrického množstva z nekonečna na určité miesto; ionizačnýý potenciál rozdiel elektrických potenciálov, ktorým musí prejsť elektrónn, aby nadobudol energiu na ionizáciu častice, na ktorú narazí;

potenciálový príd. k 2: fyz. potenciálová energia potenciálna 2; jad. fyz. potenciálová jama obmedzená oblasť s nižšou hodnotou potenciálu; chem. potenciálová bariéraa taký priebeh potenciálu, keď sa v nejakom priestorovom intervale prudko zvýši jeho hodnota

biopotenciál -u m. ‹g + l› lek. elektrické napätie merané medzi dvoma pólmi bunky niektorých tkanív organizmu (napr. v mozgu, svaloch a pod.), používané na diagnostické účely

geopotenciál -u m. ‹g + l› fyz. práca, ktorú treba vynaložiť pri premiestňovaní telesa určitej hmotnosti zo zemského povrchu do určitej nadmorskej výšky

ekvipotenciála -y ž. ‹l› fyz. ekvipotenciálna čiara

ekvipotenciálny príd. ‹l› fyz. majúci rovnaký potenciáll: ekvipotenciálna čiara; ekvipotenciálna hladina (v silovom poli) na ktorej má potenciáll rovnakú hodnotu

 

Posledné hľadané

mikroskopicky
materiál
turnaj
echopraxia
koherentný
primárne
environment
pardon
grandslamový
intervenčný

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny