Výsledok hľadania pre slovo: potenciálový

potenciál -u m. ‹l›

1. súhrn možností, schopností; celková schopnosť niečo urobiť, vykonať, spôsobilosť na výkon: hospodársky potenciál kapacita; umelecký, duševný potenciál; ekol. rozmnožovací potenciál počet potomkov, ktorý by mohla mať populáciaa, keby celé potomstvo zostalo nažive až do svojho rozmnožovania; potenciál krajiny schopnosť istého územného celku produkovať určité hodnoty pre vlastnú potrebu i pre človeka

2. fyz. gravitačnýý, elektrický potenciál práca potrebná na prenos jednotky hmoty al. elektrického množstva z nekonečna na určité miesto; ionizačnýý potenciál rozdiel elektrických potenciálov, ktorým musí prejsť elektrónn, aby nadobudol energiu na ionizáciu častice, na ktorú narazí;

potenciálový príd. k 2: fyz. potenciálová energia potenciálna 2; jad. fyz. potenciálová jama obmedzená oblasť s nižšou hodnotou potenciálu; chem. potenciálová bariéraa taký priebeh potenciálu, keď sa v nejakom priestorovom intervale prudko zvýši jeho hodnota

 

Posledné hľadané

petrolejár
mikroorganizmus
peripateticky
koherentny
indikatívny
filé
tramp
procesuálne
mozaika
exoplazma

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny