Výsledok hľadania pre slovo: predikát

predikátovýpredikátt

predikát -u m. ‹l›

1. log. (v tradičnej logike) časť kategorického súdu vypovedajúca niečo o subjekte, prísudok; (v modernej logike) výraz, ktorý vznikne z výroku odstránením mien al. menných premenných („je väčší než“); funkcia priraďujúca usporiadanej n-tici objektov pravdivostnú hodnotu, t. j. pravdu al. nepravdu, výroková funkcia

2. lingv. vetný člen tvoriaci základnú vetnú dvojicu s podmetom, prísudok; vetný člen vyjadrený určitým slovesným tvarom

3. šľachtickýtitul, prídomok (podľa jeho sídla al. heraldického znamenia); kniž. a zastar. titul vôbec, prezývka;

predikátový príd.: log. predikátový počet funkčnýý počet, kalkul 3

predikatívny príd. k predikátt, k predikatívumm

predikatív -u m. ‹l› lingv. vetný člen charakterizovaný tesným spätím so slovesnou sponou, vyjadrený substantívom, adjektívom, deiktickým výrazom al. adverbiom (napr. Mačka je šelmaa, Je chorý, Nikde nie sú zemiaky, Brat je hore)

predikatívum -va s. ‹l› lingv. predikatívuma druh plnovýznamových (v slovenčine neohybných) slov, ktoré vyjadrujú stav všeobecného, explicitne nepomenovaného nositeľa (napr. je mi nanič) al. majú význam modálneho al. subjektívneho hodnotenia dejov vyjadrených infinitívnou konštrukciou al. vedľajšou vetou (napr. Radosť bolo na ňu pozrieť)

 

Posledné hľadané

sakrálny
gnozeológia
pasportizácia
potenciál
mikroskopicky
materiál
turnaj
echopraxia
koherentný
primárne

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
Kompulzivny
invazívny
detegovať