Výsledok hľadania pre slovo: problém

problémista -u m. ‹g› šachh. šachistaa zaoberajúci sa šachovými úlohami, ktoré rieši al. zostavuje

problémovoproblémm

problémovosťproblémm

problém -u m. ‹g› sporná, nerozriešená otázka, neľahká úloha, zložitá vec: pálčivý, aktuálnyy problém; riešiť problémy; mat. apolónsky problém úloha zostrojiť kružnicu dotýkajúcu sa troch daných kružníc; odb. (v teórii merania) zistenie miery jedinečnosti numerických hodnôt priraďovaných empirickým objektom; šachh. šachovýý problém úloha, štúdiaia; astron. problém troch telies úloha určiť dráhy troch telies pohybujúcich sa okolo spoločného ťažiska a pôsobiacich na seba vzájomne svojou príťažlivosťou;

problémový príd.: škol. problémové vyučovanie pri ktorom sa žiakovi predkladá na riešenie určitý problémm;

problémovo prísl.: výp. tech. problémovo orientovaný jazyk programovací jazyk určený na vyjadrenie a riešenie širokého okruhu problémov (v danej špecifickej oblasti);

problémovosť -ti ž.

problematický príd. ‹g›

1. plný problémov, záhadný: problematická povaha

2. neistý, pochybný, sporný: problematické rozhodnutie, výsledky;

problematicky prísl.;

problematickosť -ti ž.

problematika -y ž. súbor určitých problémov; oblasť, okruh určitých problémov; literárna, výrobná problematika; problematika odboru

problémovýproblémm

bezproblémový príd. ‹sl + g› nepochybný, nesporný; hladký, bezporuchový: bezproblémový chod prevádzky

 

Posledné hľadané

relevantný
relevantnosť
diferenciálne
interpretácia
inkriminovaný
intelektuálka
inštrumentálne
relevantný
pasé
detegovať

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
Kompulzivny
invazívny
detegovať