Výsledok hľadania pre slovo: procesuálne

proces -u m. ‹l›

1. zákonité, postupne na seba nadväzujúce a vnútorne vzájomne spojené zmeny javov, vecí a systémov: historický, spoločenský proces vývoj; tvorivý proces; výrobný proces postup chemický proces postup, reakcia; kyb. matematický model v čase sa vyvíjajúcej náhodnej veličiny

2. súdne konanie (spravidla závažnejšie), spor vedený pred súdom: súdny proces; vyhrať proces

hovor. urobiť s niekým, niečím krátky proces rýchlo s ním skončiť, skoncovať; práv. súhrn zásad konania v určitých veciach pred určitými orgánmi: trestný, civilný proces;

procesný príd. k 2: procesná strana; procesné konanie, zásady; práv. procesné právo súhrn predpisov upravujúcich konanie v určitých veciach; procesný poriadok legislatívna úprava konania; procesná spôsobilosť spôsobilosť konať pred súdom samostatne;

procesuálny príd.: kniž. procesuálnee zmeny; – práv. procesuálny výkon procesný;

procesuálne prísl.;

procesuálnosť -ti ž.

procesuálneproces

 

Posledné hľadané

mozaika
exoplazma
metóda
albitický
čistá
psychika
kognitívny
transmutácia
validný
spektroheliograf

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny