Výsledok hľadania pre slovo: program

program -u m. ‹g›

1. vopred stanovený sled náplne nejakej činnosti; súhrn zásad, ktorými sa tento sled riadi, poradie, postup: slávnostný, hudobný program; program zasadania; denný program; učebný program rozvrh učiva; výp. tech. úplný zoznam príkazov al. inštrukcií na riešenie úlohy na počítači

2. tlačené oznámenie zábavného programu so zoznamom vystupujúcich osôb: kúpiť si divadelný program

3. stanovený cieľ, plán: výrobný, vedecký, edičný program

4. škol. (predtým) tlačené výročné správy s výkazom činnosti;

programový príd.: programové zmeny, vyhlásenie; tech. programové vybavenie, programové prostriedky súhrn programov a dokumentácie umožňujúcich prevádzku počítača, softvér; programová páska; tech. programové riadenie obrábacieho stroja;

programovo prísl.;

programovosť -ti ž.;

programný príd.: programná hudba inštrumentálna, vyjadrujúca hudobnými prostriedkami mimohudobný dej, jav al. určitú myšlienku;

programne prísl.;

programatický príd. kniž.; programatické dielo; programatická myšlienka

programovoprogram

programovosťprogram

programovýprogram

programátor -a m. (programátorka -y ž.) výp. tech. pracovník zaoberajúci sa programovaním;

programátorský príd.: programátorský kurz

ekoprogram -u m. ‹g› hovor. ekologický program

multiprogramovanie -ia s. ‹l + g› výp. tech. činnosť počítačového systému umožňujúca súbežné uskutočňovanie rozličných programov na jednom procesore

audioprogram -u m. ‹l + g› obch. výrobky audiotechniky

demoprogram -u m. ‹l + g› výp. tech. počítačový program určený na predvedenie, ukážku, demonštračný program

 

Posledné hľadané

program
audiokazeta
magnetický
fotorespirácia
žurnalistika
heterozygot
viktimizacia
Raf
kinematografia
Raf

Najhľadanejšie

viktimizácia
Kognitívny
kompulzívny
Koherentný
validný
inštitucionalizovať sa
inštitucionalizovaný
Investigatívny
detenčný
recipročne