Výsledok hľadania pre slovo: recipročne

recipročný, zried. reciproký príd. ‹l› kniž. a odb. založený na zásade vzájomnosti, reciprocity, vzájomný: recipročný,á zmluva; recipročný, študijný pobyt; lingv. recipročný,é reflexívumm vyjadrujúce vzťah vzájomnosti (napr. biť sa, stretnúť sa); recipročný,é kompozitum (napr. slovensko-ruský); mat. recipročný,á hodnota čísla prevrátená; recipročný,á rovnica ktorej koeficienty v poradí prvý a posledný, druhý a predposledný atď. sú (v absolútnej hodnote) zhodné; fyz. recipročný,á veličina;

recipročne prísl.;

recipročnosť -ti ž.

 

Posledné hľadané

recipročne
dogmatickosť
difamovať
tonzil
žáner
cirkulácia
finančné
deiktický
delúvium
multiverbizácia

Najhľadanejšie

kognitívny
Inkluzivny
koherentny
viktimizácia
Validný
kompulzívny
minimum
pseudofilozofia
inovatívny
Maximum