Výsledok hľadania pre slovo: recipročne

recipročný, zried. reciproký príd. ‹l› kniž. a odb. založený na zásade vzájomnosti, reciprocity, vzájomný: recipročný,á zmluva; recipročný, študijný pobyt; lingv. recipročný,é reflexívum vyjadrujúce vzťah vzájomnosti (napr. biť sa, stretnúť sa); recipročný,é kompozitum (napr. slovensko-ruský); mat. recipročný,á hodnota čísla prevrátená; recipročný,á rovnica ktorej koeficienty v poradí prvý a posledný, druhý a predposledný atď. sú (v absolútnej hodnote) zhodné; fyz. recipročný,á veličina;

recipročne prísl.;

recipročnosť -ti ž.

 

Posledné hľadané

recipročne
koordinačné
emisia
makrometeorológia
detonácia
histológia
konvencia
proband, probant
centrosféra
intergalaktický

Najhľadanejšie

viktimizacia
Kognitivny
dichlórbenzén
koherentný
kompulzivny
Investigatívny
validný
recipročne
inštitucionalizovaný
dialektický