Výsledok hľadania pre slovo: recipročne

recipročný, zried. reciproký príd. ‹l› kniž. a odb. založený na zásade vzájomnosti, reciprocity, vzájomný: recipročný,á zmluva; recipročný, študijný pobyt; lingv. recipročný,é reflexívum vyjadrujúce vzťah vzájomnosti (napr. biť sa, stretnúť sa); recipročný,é kompozitum (napr. slovensko-ruský); mat. recipročný,á hodnota čísla prevrátená; recipročný,á rovnica ktorej koeficienty v poradí prvý a posledný, druhý a predposledný atď. sú (v absolútnej hodnote) zhodné; fyz. recipročný,á veličina;

recipročne prísl.;

recipročnosť -ti ž.

 

Posledné hľadané

humánne
humanitný
fond
etatizácia
vaskularizácia
alotyp
prozaicky
pan
doxale
keratopatia

Najhľadanejšie

viktimizácia
Kognitívny
recipročne
kompulzívny
Koherentny
Investigatívny
inštitucionalizovaný
Film
lupanárium
fotorespirácia