Výsledok hľadania pre slovo: reprodukcia

reprodukcia -ie ž. ‹l›

1. slovná interpretácia, opakovanie (niečoho predtým vypočutého, zažitého a pod.)

2. hud. zvuková realizácia hudobného diela

3. oznam. tech. konečná fáza spracovania a prenosu zaznamenaného signálu umožňujúca jeho sprostredkovanie poslucháčovi v akustickej forme

4. polygr., výtv. napodobnenie (a rozmnoženie) originálu al. predlohy (obrazu a pod.) tlačou al. inou technikou; na to slúžiaci technický postup; takto realizovaný odtlačok, tlač

5. napodobnenie, zachytenie niečoho vôbec; to, čo takto vzniklo

6. psych. opätovné vybavenie si zapamätaného

7. ekon. (spoločenská) reprodukcia stále obnovovanie, opakovanie výrobného procesu: prostá reprodukcia (v doterajšom objeme); rozšírená reprodukcia (vo zvýšenom objeme); štatist. reprodukcia obyvateľstva stále obnovovanie jeho počtu; biol. rozmnožovanie; obnovenie prírodných zdrojov; jad. fyz. reprodukcia paliva tvorba jadrového paliva v reaktoroch;

reprodukčný, reproduktívny príd.: reprodukčný, reproduktívná schopnosť; reprodukčný, reproduktívné zdravie; oznam. tech. zvuková reprodukčný, reproduktívná technika; polygr. reprodukčný, reproduktívná sieť; ekon. reprodukčný, reproduktívny proces; biol. reprodukčný, reproduktívny cyklus, reprodukčný, reproduktívné orgány

autoreprodukcia -ie ž. ‹g + l› odb. schopnosť živých systémov reprodukovať sám seba

fotoreprodukcia -ie ž. ‹g + l›

1. reprodukčná technika pomocou fotografovania

2. fotografická reprodukcia;

fotoreprodukčný príd.: odb. fotoreprodukčný spôsob; fotoreprodukčný prístroj slúžiaci na snímkovanie predlôh originálu al. predmetov, ktorých vyobrazenie sa má reprodukovať tlačou

<<< produkčný hyperprodukcia >>>
 

Posledné hľadané

reprodukcia
viktimizácia
gerontopsychológia
salivácia
idealista
reedukácia
meliorácia
inklúzia
dezinvestícia
kumulatívne

Najhľadanejšie

Kognitívny
inkluzívny
kumulatívne
minaret
inovatívny
dezodorátor, dezodorizátor
meliorácia
akvacentrum, aquacentrum
kompulzívny
invazívny