Výsledok hľadania pre slovo: semitský

semitský príd. ‹VM›

1. týkajúci sa Semitov (domnelých potomkov biblického Sema), jazykovo príbuzných skupín národov v Prednej Ázii a sev. Afrike (Arabov, Židov, v staroveku Asýrčanov, Babylončanov a i.)

2. židovský (v etnickom a náboženskom zmysle);

semitsky prísl.

antisemitský príd. k antisemita, k antisemitizmus, protižidovský: antisemitské nálady; antisemitský program;

antisemitsky prísl.

 

Posledné hľadané

nestabilný
nestabilita
nesociálne
legendárne
laktológia
inteligentný
intonačné
ektohormón
autoanténa
revolúcia

Najhľadanejšie

validný
inštrument/
Kognitívny
inkluzívny
Koherentný
kompulzívny
kumulatívne
keramika
inštitucionalizovať sa
inovatívny