Výsledok hľadania pre slovo: univerzálny

univerzálny príd. ‹l› všeobecný, všestranný, zameraný na všeobecné použitie: univerzálnee vzdelanie, záujmy; tech. (o nástroji, stroji, výrobku a pod.) hodiaci sa na niekoľko rozličných činností al. na rozličné účely upotrebenia: univerzálnee rýpadlo, univerzálny sústruh, priemyselný robot; fyz. univerzálna konštantaa majúca význam pre všetky fyzikálnee deje (napr. gravitačná konštantaa); mat. univerzálna množina základná množina, z ktorej prvkov sa vytvárajú v príslušnej matematickej disciplíne všetky ostatné množiny prichádzajúce do úvahy; lek. univerzálny darca krvi ktorý môže darovať krv príjemcovi s ktoroukoľvek krvnou skupinou; práv. univerzálna sukcesia prechod súhrnu všetkých majetkových práv, napr. pri dedení; univerzálny dedič;

univerzálne prísl.: univerzálne platná zásada;

univerzálnosť -ti ž.: univerzálnosť zákonov; univerzálnosť počítača

 

Posledné hľadané

univerzálny
prax
predikát
inkongruencia
fakultatívne
exoplazma
mikroskopicky
nukleoplazma
plaz
experimentálny

Najhľadanejšie

kognitivny
inkluzívny
viktimizácia
Koherentný
latex
heterotermia
kompulzívny
karanténa
transformátor
Validný