Výsledok hľadania pre slovo: univerzálny

univerzálny príd. ‹l› všeobecný, všestranný, zameraný na všeobecné použitie: univerzálnee vzdelanie, záujmy; tech. (o nástroji, stroji, výrobku a pod.) hodiaci sa na niekoľko rozličných činností al. na rozličné účely upotrebenia: univerzálnee rýpadlo, univerzálny sústruh, priemyselný robot; fyz. univerzálna konštantaa majúca význam pre všetky fyzikálnee deje (napr. gravitačná konštantaa); mat. univerzálna množina základná množina, z ktorej prvkov sa vytvárajú v príslušnej matematickej disciplíne všetky ostatné množiny prichádzajúce do úvahy; lek. univerzálny darca krvi ktorý môže darovať krv príjemcovi s ktoroukoľvek krvnou skupinou; práv. univerzálna sukcesia prechod súhrnu všetkých majetkových práv, napr. pri dedení; univerzálny dedič;

univerzálne prísl.: univerzálne platná zásada;

univerzálnosť -ti ž.: univerzálnosť zákonov; univerzálnosť počítača

 

Posledné hľadané

republika
charakterný
morálnosť
materiál
šach
politika
kajuta
arab
traktor
dystonický

Najhľadanejšie

Validny
kognitívny
Inkluzívny
Koherentný
indikatívny
Viktimizacia
editoriál, editorial
inovatívny
film
minaret