Výsledok hľadania pre slovo: automat

automatika -y ž. ‹g›

1. súhrn strojov, prístrojov, zariadení pracujúci za určitých podmienok bez nevyhnutnosti ľudského zásahu, riadenia, automatické zariadenie, automatický systém

2. automatickosť

automatický príd. ‹g›

1. vykonávajúci určitú činnosť, funkciu samostatne bez trvalej riadiacej činnosti človeka, na tom založený, samočinný: automatický stroj, prístroj automat 1; automatický systém automatika; odb. automatická fréza; automatický stav; automatická prevodovka (motorových vozidiel); automatická regulácia, kontrola; automatické spracovanie dát; automatické programovanie; automatické riadenie lietadiel, automatický pilot udržiavajúci samočinne stanovenú výšku a smer, autopilot; automatické zbrane schopné samočinného opakovaného nabitia i streľby dávkami (napr. guľomet, samopal)

2. konaný neúmyselne, samovoľne, nechcene, mimovoľný, spontánny, mechanický: automatický pohyb; dýchanie je automatické; psych., lit. automatické písanie bez vedomej intencie pisateľa;

automaticky prísl.;

automatickosť -ti ž.

automatizácia -ie ž. ‹g›

1. jeden z hlavných smerov súčasného vývoja založený na zavádzaní a používaní samočinných zariadení bez obsluhy: zavádzanie mechanizácie a automatizáciie; čiastková, komplexná, všestranná automatizácia; automatizácia výrobných procesov; automatizácia spojov; automatizácia poľnohospodárstva

2. prechod od vedomej činnosti k činnosti samovoľnej, mimovoľnej, spontánnej, konanej na princípe stereotypie: automatizácia pohybov, zručností; automatizácia výslovnosti

3. lingv. ustálenie, zovšednenie jazykového prostriedku jeho častým používaním vo zvyčajnej podobe (op. aktualizácia 1);

automatizačný príd.: automatizačný proces; automatizačné zariadenie; – automatizačný prostriedok

automatizmus -mu m. ‹g› odb.

1. samovoľný priebeh činnosti, automatický úkon, automatická činnosť, konanie: navyknuté automatizmusmy; pohybové automatizmusmy; reflexívny automatizmus

2. výtv. proces spontánnej maľby bez racionálnej kontroly (v abstraktnom expresionizme a neformálnom umení)

automatizovaný príd. ‹g›

1. založený na automatizácii, vybavený automatizáciou 1: automatizovaný systém riadenia; automatizovaná telefónna ústredňa

2. automatický 2: automatizované pohyby

3. lingv. častým používaním vo zvyčajnej podobe ustálený (op. aktualizovaný): automatizované spojenie;

<<< atikový automatizovane >>>
 

Posledné hľadané

automat
autoškola
ventrálny
padok
miniprocesor
donkichotiáda
Pitaval
Interagovat
idiopatický
echomímia

Najhľadanejšie

heterotermia
interagovať
Indoktrinacia
debil
valídny
inkluzívny
Progresivny
kognitívny
behaviorálny
reedukácia