Výsledok hľadania pre slovo: filozofia

filozofia -ie ž. ‹g›

1. univerzálna náuka o celku všetkého súcna, o bytí sveta a existencii človeka, o jeho poznávaní pravdy a mravnom konaní: antická filozofia; materialistická, idealistická filozofia

2. základné a najvšeobecnejšie chápanie vývinových zákonitostí v určitej oblasti ľudského poznania al. činnosti: filozofia jazyka, dejín; filozofia prírody; filozofia ducha; filozofia práva, náboženstva; filozofia kultúry; filozofia človeka

3. životný názor

4. (v organizácii univerzity) súhrnný názov pre niektoré odbory spoločenských vied (filozofiu, históriu, filológiu a i.) prednášané na filozofickej fakulte

5. koncepcia niečoho, názor na niečo, prístup k niečomu: filozofia ekonomickej reformy; filozofia podnikania; filozofia festivalu

ekofilozofia -ie ž. ‹g› filozofický smer 20. stor. inšpirovaný ekologickou krízou, založený na ľudskej zodpovednosti za ekologické prežitie sveta, zdôrazňujúci celistvosť myslenia a presadzujúci nový životný štýl

naturfilozofia -ie ž. ‹n› filozofia prírody (18. – 19. stor.) založená na špekulatívnom výklade prírodného diania;

naturfilozofický príd.

pseudofilozofia -ie ž. ‹g› nepravá, falošná filozofia

<<< filozof elektrofilter >>>
 

Posledné hľadané

sanácia
katarzia
behaviorálny
interoreceptor
adičný
junta
generátorový
katarzia
involučný
radikálnosť

Najhľadanejšie

validný
reedukácia
elektorát
progresívny
donkichotiáda
interagovať
indoktrinácia
inkluzívny
kognitívny
behaviorálny