Výsledok hľadania pre slovo: meteor

meteor -u m. ‹g›

1. svetelný úkaz vznikajúci pri vniknutí kozmickej častice do atmosféry

2. meteor. jav v atmosfére al. na zemskom povrchu s výnimkou oblakov (zrážky, suspenzie, usadeniny pevných al. kvapalných častíc a i.);

meteorický príd.: astron. meteorický roj; miner. meteorické železo

meteorizmus -mu m. ‹g› lek. črevná plynatosť, nadutie brucha;

meteoristický príd.

meteorit -u m. ‹g› astron. kozmická (kovová al. kamenná) častica, ktorá dopadla na zemský povrch;

meteoritický, meteoritový príd.: meteoritický, meteoritovcký dážď; meteoritický, meteoritovová jamka vyhĺbená dopadom meteoritu na zemský povrch; meteoritický, meteoritovový prach vzniknutý rozbitím meteoritu

meteoroid -u m. ‹g› astron. pevná častica pohybujúca sa v kozmickom priestore

meteorológia -ie ž. ‹g› odbor zaoberajúci sa zložením a vlastnosťami atmosféry a dejmi, ktoré v nej prebiehajú: synoptická meteorológia; poľnohospodárska, letecká, námorná meteorológia

meteoropatia -ie ž. ‹g› odb. škodlivé pôsobenie poveternostných zmien na nervovú sústavu človeka, na živočíchy, na rastliny

meteorotropizmus -mu m. ‹g› odb. fyziologické, prípadne aj patologické reakcie živých organizmov na zmeny počasia

meteorotropný príd. ‹g› odb. vzťahujúci sa na zmeny počasia, reagujúci (nepriaznivo) na zmeny počasia: meteorotropný jav; lek. meteorotropná choroba, meteorotropný človek

agrometeorológia -ie ž. ‹g› aplikovaná meteorológia, ktorá študuje vplyvy počasia a podnebia na poľnohospodárstvo;

agrometeorologický príd.

biometeorológia -ie ž. ‹g› odb. náuka študujúca vplyvy prostredia zemskej atmosféry na fyzikálno-chemické systémy a na organizmy;

biometeorologický príd.: biometeorologická predpoveď informácia o možnom vplyve počasia na zdravotný stav osôb

elektrometeor -u m. ‹g› meteor. viditeľný al. počuteľný prejav atmosférickej elektriny, napr. búrka, Eliášov oheň, polárna žiara

hydrometeor -a m. ‹g› meteor. atmosférický jav vytvorený sústavou vodných kvapiek al. ľadových kryštálikov padajúcich, vznášajúcich sa v atmosfére al. usadených na predmetoch (atmosférické zrážky, hmla, rosa, námraza, inovať, zvírený sneh a pod.)

hydrometeorológia -ie ž. ‹g› vedný odbor zaoberajúci sa hydrológiou a meteorológiou;

<<< fotometeor hydrometeorologický >>>
 

Posledné hľadané

interpretačne
neorenesančný
poikiloblast
inteligentný
regresia
pasportizácia
denunciácia
kamera
infrakamera
druidský

Najhľadanejšie

heterotermia
interagovať
Indoktrinacia
debil
valídny
inkluzívny
Progresivny
kognitívny
behaviorálny
reedukácia