Výsledok hľadania pre slovo: prax

prax -e ž. ‹g›

1. konanie, správanie, pôsobenie človeka al. spoločenských skupín, ktorého výsledkom sú nejaké zmeny v predmetnom svete (op. teória): uplatniť teoretické poznatky v praxi; hovor. v praxi to znamená, že… v skutočnosti, prakticky

2. (bežný, zabehaný) spôsob konania, postup: bežná prax je, že… ; zaviesť novú prax

3. realizácia určitého úkonu al. činnosti ako cvičenia na zaučenie, získanie zručnosti a pod.: ísť na p., byť na praxi; ped. odborná, pedagogická prax

4. činnosť v určitom odbore, prípadne vykonávanie slobodného povolania: dvojročná prax v odbore; vykonávať lekársku, advokátsku prax

5. skúsenosť, zručnosť, zbehlosť

praxológia, praxeológia -ie ž. ‹g› interdisciplinárna vedecká disciplína zaoberajúca sa tým, ako urobiť činnosť človeka cieľavedomou, správnou

praxológ, praxeológ -a m. (praxologička, praxeologička -y ž.) kto sa zaoberá praxológiou

apraxia -ie ž. ‹g› lek. strata naučených al. vžitých pohybových stereotypov spôsobená funkčným poškodením určitej oblasti mozgovej kôry

chiropraxia -ie ž. ‹g› lek. liečebná metóda založená na teórii, že viacero chorôb spôsobuje drobný posun stavcov a možno ich odstrániť manipuláciou (ručným napravovaním), nie liekmi

dyspraxia -ie ž. ‹g› lek. čiastočné zníženie naučenej schopnosti vykonávať zložité úkony

echopraxia -ie ž. ‹g› lek., psych. porucha správania spočívajúca v napodobňovaní pohybov iných ľudí, echokinéza

eupraxia -ie ž. ‹g› kniž. správne konanie, správna činnosť

<<< eupraxia prax >>>
 

Posledné hľadané

predikát
proces
Koherentný
notifikovať
mikrób
behaviorálny
koherentný
signál
nivelizácia
materiál

Najhľadanejšie

kognitívny
kurikulum
inkluzívny
progresívny
behaviorálny
anamnéza
interagovať
inklúzia
indoktrinácia
komparzista