Výsledok hľadania pre slovo: reakcia

reakcia -ie ž. ‹l›

1. činnosť, proces, stav ako ohlas na nejaký popud, podnet, zmenu: živá reakcia divákov; biol., fyziol. odpoveď organizmu na určitý podnet: imunitná reakcia; reflexná reakcia; obranné reakciie; lek. miestna, celková reakcia (organizmu); fyz. sila vznikajúca ako odpoveď na pôsobenie inej sily; chem. dej, pri ktorom nastávajú chemické premeny; (kyslá, zásaditá) reakcia vlastnosť roztoku daná koncentráciou vodíkových iónov (pH)

2. stav protikladný k stavu predchádzajúcemu, zvrat

3. odpor proti niečomu; hnutie hlásajúce odpor

4. odpor proti pokroku, proti zavádzaniu niečoho nového, spiatočníctvo; protipokrokové spoločenské sily

abreakcia -ie ž. ‹l› lek., psych. vybitie afektívneho napätia, odreagovanie (napr. afektu, hnevu agresívnym správaním);

abreaktívny príd.: abreaktívne techniky

fotoreakcia -ie ž. ‹g + l› biochem. reakcia, ktorej priebeh v podstatnej miere závisí od energie získanej absorpciou elektromagnetického žiarenia (napr. fotosyntéza rastlín)

gonoreakcia -ie ž. ‹g + l› lek. diagnostický test na kvapavku (gonoreu)

pyroreakcia -ie ž. ‹g + l› reakcia prebiehajúca pri zvýšených teplotách al. pri žiare

séroreakcia -ie ž. ‹l› lek. sérologická reakcia

superreakcia [-rr-] -ie ž. ‹l› oznam. tech. zvláštny spôsob zosilňovania v prijímačoch, pri ktorom zosilňovaný signál privádza zosilňovací obvod do kmitajúceho stavu, superregenerácia

<<< pyroreakcia reaktant >>>
 

Posledné hľadané

heker
korektnosť
torbernit
nervozita
parietálny
banka
impersonálny
igapo
tirónsky
celulizácia

Najhľadanejšie

heterotermia
interagovať
Indoktrinacia
debil
valídny
inkluzívny
Progresivny
kognitívny
behaviorálny
reedukácia