Výsledok hľadania pre slovo: emisia

emisia -ie ž. ‹l›

1. vydanie, vydávanie cenín: emisia známok; peňaž. emisia cenných papierov, bankoviek uvedenie do obehu

2. fyz. proces vysielania častíc (žiarenie) z atómov: emisia elektrónov

3. meteor. množstvo prímesí (ich hmotnosť) vstupujúcich za jednotku času zo zdroja znečisťovania do ovzdušia; ekol. vypúšťanie al. únik prímesí do atmosféry, znečisťovanie ovzdušia;

emisný príd.: peňaž. emisná banka s právom vydávať bankovky; – fyz. emisná teóriaa svetla vysvetľujúca vznik svetla výronom svetelných častíc

demisia -ie ž. ‹l› vzdanie sa úradu al. funkcie, odstúpenie: ponúknuť, prijať demisiiu ministra

autoemisia -ie ž. ‹g + l› fyz. uvoľňovanie elektrónov z pevnej látky do vákua al. plynov v intenzívnom elektrickom poli;

autoemisný príd.

fotoemisia -ie ž. ‹g + l› fyz. emisia elektrónov spôsobená dopadom svetla (fotónov), fotoelektrónová emisia

remisia -ie ž. ‹l›

1. práv. zľava, odpustenie

2. lek. dočasná úľava choroby v priebehu liečby

termoemisia -ie ž. ‹g + l› eltech. emisia elektrónov uvoľňovaných z kovov al. polovodičov dodaním tepelnej energie, tepelná emisia;

termoemisný príd.: termoemisný generátorr

 

Posledné hľadané

validný
promptnosť
slang
boreál
artikulácia
arcidiakon
čistá
plastidóm
echopraxia
tip

Najhľadanejšie

inkluzívny
Kognitívny
lobovať
Q
koherentný
inovatívny
validný
kompulzivny
invazívny
kumulatívne