Výsledok hľadania pre slovo: entita

entita -y ž. ‹l›

1. filoz. podstata danej veci, súcnosť (pôvodne scholastický termínn)

2. jad. fyz. základný objekt skúmania, ako sú častica, jadro, atómm a pod.

identitas indiscernibilium [-tás] ‹l› totožnosť (vecí) neodlíšiteľných logických poňatí totožnosti (pochádzajúca od Leibniza), podľa ktorej objekt x je totožný s objektom y práve vtedy, keď všetko, čo platí o x, platí aj o y (a teda aj naopak)

identita -y ž. ‹l›

1. zhodnosť vo všetkých vlastnostiach, totožnosť

2. psych., filoz. konkrétna celistvá, ničím nezameniteľná podstata, ktorou sa od seba líšia jednotlivé ľudské indivíduá; pren. národná identita;

identický príd.: mat. identické zobrazenie totožné; identická osobnosť;

identicky prísl.;

identickosť -ti ž.

 

Posledné hľadané

historický
technokratický
transport
praktický
analýza
štartový
Keramika
iluminátor
axióma
antigén

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny