Výsledok hľadania pre slovo: environment

environmentalista -u m. (environmentalistka -y ž.) odborník v environmentalistike; zástanca životného prostredia

environmentalistika -y ž. ‹f›

1. vedná disciplínaa zaoberajúca sa ochranou a tvorbou životného prostredia

2. oblasť, sféraa ochrany životného prostredia, ekológiaa

environmentalizmus -mu m. ‹f›

1. ekol. vzťah k životnému prostrediu človeka

2. psych. smer zdôrazňujúci prevládajúci vplyv prostredia na formovanie osobnosti a jej schopností

environmentálnyenvironment

environment -u m. ‹f›

1. ekol. prostredie a človek ako jediný neoddeliteľný celok; životné prostredie; vzťah človeka a prostredia

2. výtv. v pop-arte plastika zaberajúca celý okolitý priestor; súčasť happeningových akcií, dokument týchto akcií;

environmentálny príd. týkajúci sa životného prostredia

 

Posledné hľadané

Viktimizácia
populácia
invazívny
konzulát
supinačný
supinačný
civilný
plastóm
demodulovať
makroorganizmus

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny