Výsledok hľadania pre slovo: fundamentálne

fundamentálny príd. ‹l› kniž. a odb. základný, hlavný, podstatný: filoz. fundamentálna ontológiaa Heideggerova obmena fenomenológie, ktorá pozabudnutý problémm bytia a jeho zmyslu opäť kladie do základov filozofie, a to najmä v súvislosti s ľudským pobytom (Dasein); cirk. fundamentálna teológiaa týkajúca sa základných predpokladov bohoslovia; fyz. fundamentálnee konštanty; fundamentálna frekvencia základný kmitočet, obyčajne najnižší, v ktorom je kmitajúca sústava schopná kmitať; astron. fundamentálnee hviezdy ktorých polohy sú určené absolútnee (vzhľadom na jarný bod a na nebeský rovník); fundamentálna astronómiaa zaoberajúca sa určovaním presných absolútnych polôh hviezd; fundamentálny katalógg obsahujúci presné súradnice fundamentálnych hviezd; hud. fundamentálny bas generálnyy;

fundamentálne prísl.;

fundamentálnosť

 

Posledné hľadané

Kompulzivny
reaktor
prax
hydrofilný
predikát
sakrálny
gnozeológia
pasportizácia
potenciál
mikroskopicky

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
Kompulzivny
invazívny
detegovať