Výsledok hľadania pre slovo: cirk

cirkumanálny príd. ‹l› anat. vyskytujúci sa okolo ritného otvoru

cirkadiálny, cirkadiánny príd. ‹l› biol. prebiehajúci, vyskytujúci sa periodicky približne za 24 hodín, denný: cirkadiálny, cirkadiánny jav, cyklus; cirkadiálny, cirkadiánne rytmy opakované zmeny životne dôležitých funkcií a činností živých organizmov, ktoré majú približne jednodňovú frekvenciu, biorytmy

cirkalitorál -u m. ‹l› geol. hlbšia oblasť mora s riasami znášajúcimi nedostatok svetla

cirkanuálny príd. ‹l› ekol. cirkanuálne rytmy periodické zmeny fyziologických funkcií organizmov v priebehu jedného roka

cirka prísl. ‹l› hovor. okolo, asi, približne, skr. ca, cca

cirkas -u m. ‹VM› text. väzba štvorväzného obojlícneho kepra, často používaná na vlnených tkaninách (podľa staršieho názvu Cirkasi pre kaukazských Čerkesov)

cirkátor -a m. ‹l› cirk. (v premonštrátskom ráde) funkcionár zabezpečujúci účasť na spoločných bohoslužbách a otváraní a zatváraní brány kláštora

cirk -u m. ‹n› geol., horol. horný záver ľadovcového údolia, niekedy oddelený od údolia vysokým skalným stupňom, kar polkruhovitého tvaru

cirkev -kvi ž. ‹g› organizované spoločenstvo kresťanských veriacich: katolícka cirkev;

cirkevný príd.: cirkevná hudba, škola (op. profánnyy1); cirkevné zriadenie a rády; cirkevný sobáš uzavretý v kostole (op. civilný2); cirkevný rok pravidelný kolobeh sviatkov vychádzajúcich z udalostí Kristovho života, kulminujúci vo veľkonočnom a vianočnom období; cirkevný snem koncil; cirkevní Otcovia predstavitelia kresťanskej teológie 1. – 6. stor. obhajujúci cirkevné dogmy proti pohanskému mysleniu; cirkevný štát bývalé pápežské územie v Taliansku (so stredom v Ríme), od r. 1929 štát Vatikán; práv. cirkevné právo;

cirkevne prísl.

cirkevná slovančina mladšia etapa staroslovienčiny; v dnešnej zmodernizovanej ruskej redakcii sa používa v liturgii pravoslávnych Slovanov, ako aj u gréckokatolíckych Slovanov východného rítu (uniatov)

cirkevník -a m. (cirkevníčka -y ž.) príslušník cirkevnej obce, cirkevného zboru;

cirkevnícky príd. i prísl.

cirkevnoprávny príd. ‹g + sl› týkajúci sa cirkevného práva

cirkevnýcirkev

cirkoráma -y ž. ‹l + g› film. panoramatické kino s kruhovou projekčnou plochou a s divákmi uprostred; systém premietania filmov na prstencovú premietaciu plochu

cirkulácia -ie ž. ‹l›

1. obeh, cirkulovanie, kolobeh, kolovanie: cirkulácia vzduchu; cirkulácia krvi v tele; tech. cirkulácia vody v parnom kotle, oleja v motore; meteor. cirkulácia atmosféry súhrn všetkých meteorologicky významných pohybov v atmosfére; ekon. cirkulácia kapitálu, peňazí, zmenky

2. biol. rôznosmerný pohyb protoplazmy, resp. obsahu bunky

 

Posledné hľadané

naftalén
objekt
motocyklový
analýza
chloridácia
archív
kinematografický
experimentálne
filé
reakcia

Najhľadanejšie

Validny
kognitívny
Inkluzívny
Koherentný
indikatívny
Viktimizacia
editoriál, editorial
inovatívny
film
minaret