Výsledok hľadania pre slovo: text

textovotext1

text1 -u m. ‹l›

1. lingv. obsahovo aj formálnee relatívnee celistvý, uzavretý, spojitý útvar znakovej povahy, výsledok zámernej komunikačnej aktivity jednotlivca al. partnerov v určitej situácii s určitým komunikačným cieľom, stelesňujúci v sebe zároveň kreatívnyy proces jeho tvorby: hovorený, písaný, tlačený text; mnohojazyčný text; kánonickýý text; lit. text poslednej ruky

2. hud. slovný podklad piesne k notám: hudobný text notový zápis hudobného diela

3. dipl. stredná časť listiny obsahujúca celé právne ustanovenie a jeho zaručenie;

textový príd.: textová úprava; div. textové skúšky s textom; lingv., lit. textový variant čítanie, rozličné čítanie; textový prameň znenie textu, na ktorom je dokázaná autorova účasť; textová kritika textológia; výp. tech. textový editor počítačový program na vytváranie a úpravu textov;

textovo prísl.

textúra -y ž. ‹l›

1. odb. vnútorné usporiadanie, zloženie, štruktúrara 1: potrav. textúra potravín; geol. vnútorná stavba hornín daná usporiadaním nerastov v priestore a ich tvarom, stavba: bridličnatá textúra; textúra ľadovcov; textúra pôdy mechanické zloženie hornín; tech., hut. textúra kovu, zliatiny usporiadanie ich kryštálov; les., drev. prirodzená kresba dreva zreteľná najmä na tangentnom reze

2. lomené gotické rukopisné písmo, ktorého husté ťahy, rovnako široké ako medzery, pripomínajú tkaninu

3. zried. výklad textu;

textúrny príd.: geol. textúrne osobitosti vyvrelín

textilák -a m. (textiláčka -y ž.) ‹l› slang. kto pracuje v textilnom priemysle al. predáva textil;

textilácky príd. slang.

geotextília -ie ž. ‹g + l› stav. geotextíliie mn. technické textílie odolávajúce poveternosti a mikroorganizmom, používané v stavebníctve

hypertext -u m. ‹g + l› výp. tech. počítačová aplikáciaa využívajúca odkazy na vyhľadávanie a spájanie rôznych informácií v texte; takto spracovaný text: štruktúrara, tvorba hypertextu; využitie hypertextu vo vyučovaní;

hypertextový príd. hypertextový program; hypertextové odkazy

kontextológia -ie ž. ‹l + g› odb. náuka o kontexte (jeho typoch, vlastnostiach a pod.);

kontextologický príd.

kontextuálny príd. ‹l› odb. majúci zreteľ na súvislosti, na kontext: kontextuálna úvaha

 

Posledné hľadané

text
psychický
polyhistor
moderný
katalóg
potencionálny
impulzívnosť
astronómia
pása
muezín

Najhľadanejšie

Validny
kognitívny
Inkluzívny
Koherentný
indikatívny
Viktimizacia
editoriál, editorial
inovatívny
film
minaret