Výsledok hľadania pre slovo: generálny

generálny príd. ‹l›

1. týkajúci sa všetkého, zahrnujúci všetko až do podrobností, týkajúci sa niečoho všeobecne, všeobecný, úplný, celkový: generálny štrajk zasahujúci celý štát al. celú priemyselnú oblasť; generálny dodávateľ (stavby) dodávajúci investorovi kompletnú stavbu; generálna oprava celková kontrola a oprava al. výmena všetkých opotrebovaných súčiastok (napr. motorového vozidla), generálkaa; generálna skúška (v divadle a i.) posledná pred premiérou, generálkaa; hud. generálna pauza, pomlčka (v skladbe) súčasne pre všetky hlasy; generálny bas (od konca 16. stor.) inštrumentálnyny basový hlas tvoriaci základ skladby a protiváhu melódie; (neskôr) spôsob notácie, pri ktorom sa notami uvádza len základný basový hlas, kým akordy, postavené na ňom, sa zapisujú číslami, basso continuo; geogr. generálna mapa prehľadná topografická mapa v mierke 1 : 200 000 (pôvodne 1 : 288 000); hist. práv. generálny pardon hromadné odpustenie trestu; pren. kniž. všeobecne odpustenie niečoho; cirk. generálna absolúciaa (v katolicizme) odpustenie hriechov mimoriadne bez spovede (napr. v nebezpečenstve smrti); generálna spoveď súhrnná, často celoživotná; obch., peňaž. generálna poistka o dojednaní dopravnej poistnej zmluvy na určité časové obdobie, ktorá poisťuje všetky budúce zásielky až do konca tohto obdobia

2. majúci základný význam, postavenie, hlavný; (v názvoch inštitúcií a ich vedúcich) majúci, vykonávajúci najvyššiu, vrcholnú funkciu: generálnee smernice; generálnee riaditeľstvo; generálny riaditeľ; generálny tajomník (OSN); voj. generálny štább; práv. generálny prokurátorr, cirk. zástupca duchovného rádu vo Vatikáne; cirk. generálny vikárr zástupca (katolíckeho) (arci)biskupa pre otázky správy; generálna kongregáciaa zhromaždenie hlavného cirkevného orgánu (koncil, synoda); dipl. generálny konzulátt; generálny konzul; hist. generálnee stavy (vo Francúzsku, v Holandsku);

generálne prísl. k 1: generálne uplatnená zásada

 

Posledné hľadané

republikanizmus
archipresbyter
editoriál, editorial
problém
inovatívny
Validny
viktimizácia
politika
fyzikálne
kognitívny

Najhľadanejšie

Validny
kognitívny
Inkluzívny
indikatívny
Koherentný
viktimizácia
editoriál, editorial
inovatívny
film
minaret