Výsledok hľadania pre slovo: kamera

kameralistika -y ž. ‹l < g› hist. súbor administratívnych a ekonomických disciplín i praktických poučiek o správe panovníckeho a panského majetku v období 17. a 18. stor.;

kameralistický príd.

kamerálny príd. ‹l < g› hist. prislúchajúci al. slúžiaci kráľovskej komore: kamerálna správa; kamerálny úradník

kamera -y ž. ‹l < g›

1. tmavá komora optického prístroja

2. fotografický, prijímací, filmovací al. televízny snímací prístroj

3. filmový a televízny obraz;

kamerový príd.: odb. kamerový žeriav s kamerou; kamerový kábel; kamerová skúška skúška pre výber hercov pred natáčaním filmu a pod. pred kamerou

fotokamera -y ž. ‹g + l < g› fot. fotografický prístroj, fotografický aparát

infrakamera -y ž. ‹l› tech. kamera, ktorá sníma obraz v tme pomocou infračervených lúčov

inkamerácia -ie ž. ‹l›

1. práv. inkamerácia ciest prevzatie niektorých dopravne dôležitých okresných ciest do štátnej správy

2. hist. práv. prevod vecí a práv na pokladnicu nejakého subjektu (štátu, cirkvi a i.)

intrakamerálny príd. ‹l› lek. intrakamerálne šošovky vkladané po extrakcii očnej šošovky (odstránenej pre sivý zákal) do prednej očnej komory

<<< intrakamerálny kameralistika >>>
 

Posledné hľadané

autobus
dysfemický
konceptizmus
univerzálnosť
evidentný
draftovaný
posesia
impertinentný
umelecky
umelecky

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
behaviorálny
interagovať
impertinentný
koherentný
kumulatívne
inovatívny
editoriál, editorial
megera