Výsledok hľadania pre slovo: kamera

kameralistika -y ž. ‹l < g› hist. súbor administratívnych a ekonomických disciplín i praktických poučiek o správe panovníckeho a panského majetku v období 17. a 18. stor.;

kameralistický príd.

kamerálny príd. ‹l < g› hist. prislúchajúci al. slúžiaci kráľovskej komore: kamerálna správa; kamerálny úradník

kamera -y ž. ‹l < g›

1. tmavá komora optického prístroja

2. fotografický, prijímací, filmovací al. televízny snímací prístroj

3. filmový a televízny obraz;

kamerový príd.: odb. kamerový žeriav s kamerou; kamerový kábel; kamerová skúška skúška pre výber hercov pred natáčaním filmu a pod. pred kamerou

fotokamera -y ž. ‹g + l < g› fot. fotografický prístroj, fotografický aparát

infrakamera -y ž. ‹l› tech. kamera, ktorá sníma obraz v tme pomocou infračervených lúčov

inkamerácia -ie ž. ‹l›

1. práv. inkamerácia ciest prevzatie niektorých dopravne dôležitých okresných ciest do štátnej správy

2. hist. práv. prevod vecí a práv na pokladnicu nejakého subjektu (štátu, cirkvi a i.)

intrakamerálny príd. ‹l› lek. intrakamerálne šošovky vkladané po extrakcii očnej šošovky (odstránenej pre sivý zákal) do prednej očnej komory

 

Posledné hľadané

interpretácia
objektivizmus
disciplína
mora
redukcia
morálnosť
koherentny
imerzia
objektív
Lojalny

Najhľadanejšie

viktimizácia
Kognitívny
kompulzívny
Koherentný
validný
inštitucionalizovať sa
inštitucionalizovaný
Investigatívny
detenčný
recipročne