Výsledok hľadania pre slovo: komora

komora -y ž. ‹l < g›

1. menšia vedľajšia oddelená miestnosť v byte al. dome (spravidla na zásoby al. niektoré osobitné ciele): plynová komora popravisko otravným plynom v nacistických koncentračných táboroch; pren. obilná komora zásobáreň; fot. tmavá, čierna komora slúžiaca na fotografické práce

2. ban. banský priestor vyhĺbený na rozličné ciele: dobývacia, trhacia, záchranná komora

3. odb. uzavretý priestor tvoriaci súčasť niektorých technických zariadení, v ktorom prebieha určitý dej: spaľovacia komora; komora kotla; plavebná komora vyrovnávacie zariadenie pre prechod lodí priehradou; plaváková komora karburátora; nábojová komora zadná časť hlavne pre náboje; fotografická komora prístroj na fotografovanie, kamera 2

4. odb. dutá časť nejakého orgánu: lek. mozgová, srdcová, očná komora; poľov. hrudná dutina raticovej zveri (jeleňov, kamzíkov a i.)

5. fyz. zariadenie na registráciu nabitých častíc: bublinková komora; iskrová k., hmlová komora

6. hist. úrad, ktorý spravoval osobný majetok panovníka al. vysokého cirkevného feudála; pokladnica: kniežacia, arcibiskupská komora

7. odborová samosprávna korporácia: obchodná komora; priemyselná komora; lekárska komora; advokátska komora

8. polit. časť zákonodarných zborov v niektorých štátoch: horná komora senát; dolná komora poslanecká snemovňa

9. cirk. Apoštolská komora úrad rímskej kúrie spravujúci pápežský stolec v období, keď nie je obsadený;

komorový príd. k 1 – 4: archeol. komorový hrob mimoriadne vybavený, so zložitou stavbou na spôsob komory, kniežací hrob; – ban. komorové rúbanie uhlia komorovanie; komorový odstrel; – tech. komorový kotol rozdelený na oddiely; hut. komorová pec; ryb. komorový rybník určený na prezimovanie plôdikových a generačných rýb; – anat. komorová voda vnútroočná tekutina vypĺňajúca očné komory

barokomora -y ž. ‹g + l› fyz., meteor. komora, v ktorej možno vytvoriť a udržiavať požadovaný tlak vzduchu nezávisle od atmosférického tlaku

fotokomora -y ž. ‹g + l < g› miestnosť so zariadením na vyvolávanie fotografií 1

kryokomora -y ž. ‹g + l› tech. izolovaná skriňa, priestor, v ktorom možno vytvárať a trvalo udržiavať teploty pod –50 °C, používaný na skúšanie účinkov nízkych teplôt na materiály, súčasti aj prístroje

predkomora -y ž. ‹sl + l› tech. tlaková komora

sykomora -y ž. ‹g› bot. druh figovníka s trvanlivým drevom, posvätný strom starých Egypťanov;

sykomorový príd.