Výsledok hľadania pre slovo: ontológia

ontológia -ie ž. ‹g› filoz. učenie o bytí, o jeho najvšeobecnejších určeniach a pojmoch;

ontologický príd.: lingv. ontologická štruktúrara textu, komunikátu časovontologickpriestorové, tematické a obsahovontologickpragmatické usporiadanie textu (jeho členenie na textové jednotky), ktoré je výsledkom pôsobenia faktorov spoločenskej a komunikačnej situácie a zároveň konkrétneho priebehu komunikačnej udalosti;

ontologicky prísl.

deontológia -ie ž. ‹g› filoz. súčasť etiky zaoberajúca sa povinnosťami, náuka o povinnostiach: lekárska deontológia zdravotnícka etika zaoberajúca sa povinnosťami a pravidlami správania sa k chorým;

deontologický príd.

fytopaleontológia -ie ž. ‹g› náuka zaoberajúca sa vyhynutými rastlinami, ktoré sa zachovali ako skameneliny a podľa ktorých sa snaží rekonštruovaťť pravdepodobný vývoj rastlinstva, rastlinná paleontológiaa, paleobotanika

gerontológia -ie ž. ‹g› náuka o ľudskej starobe, starnutí organizmov a chorobách staršieho veku;

gerontologický príd.

odontológia -ie ž. ‹g› vedný odbor zaoberajúci sa zubami (stavovcov);

odontologický príd.

parodontológia -ie ž. ‹g› odvetvie stomatológie zaoberajúce sa prevenciou, diagnostikou a liečbou mäkkých ústnych tkanív

aktuopaleontológia -ie ž. ‹l + g› odvetvie paleontológie, ktoré (v duchu aktualizmu) prenáša poznatky získané pri biologickom pozorovaní súčasných živočíchov na vyhynuté živočíchy

makropaleontológia -ie ž. ‹g› odbor paleontológie zaoberajúci sa výskumom väčších skamenenín (op. mikropaleontológiaa)

mikropaleontológia -ie ž. ‹g› odbor paleontológie zaoberajúci sa výskumom drobných skamenenín (op. makropaleontológiaa)

paleontológia -ie ž. ‹g› veda o vývoji života v minulých geologických dobách skúmajúca skameneliny rastlín a živočíchov a ich vzťahy k horninám, v ktorých sú uložené, paleobiológiaa

zoopaleontológia -ie ž. ‹g› náuka zaoberajúca sa živočíchmi minulých geologických období zachovanými ako fosílie al. odtlačky, súčasť paleontológie, paleozoológiaa

 

Posledné hľadané

chiropraktik
filozofický
Koherentný
explicitne
membrána
embryonálny
emisia
metabolizmus
cheeseburger
reakcia

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny