Výsledok hľadania pre slovo: emanácia

emanácia -ie ž. ‹l›

1. odb. vyžarovanie, vytekanie, výron: psych. vyžarovanie psychickej energie z ľudského organizmu

2. chem., jad. fyz. rádioaktívny plynný izotop radónu, ktorý uniká do okolitej atmosféry, starší názov pre prvok s atómovým číslom 86

3. filoz. proces vznikania nižšieho z najvyššej jednotky, sveta, z božstva al. idey;

emanačný príd.: geofyz. emanačná metóda metóda prieskumu, pri ktorej sa meria množstvo emanácie obsiahnutej v horninách následkom rádioaktívneho rozpadu

<<< kolemanit, colemanit emancipácia >>>
 

Posledné hľadané

subhydrický
anglonormanský
manostatový
monosacharid
flebomanometria
inkompatibilita
prekognícia
inkognito
momentálne
sentimentalita

Najhľadanejšie

manometer
archeomagnetický
inkluzívny
emanácia
kognitívny
ostentatívne
interagovať
behaviorálny
Kurikulum
koherentny