Výsledok hľadania pre slovo: izotop

izotopia -ie ž. ‹g› chem. jav vyjadrujúci, že atómy toho istého prvku sa líšia počtom neutrónov v atómovom jadre

izotopický príd. k izotop, k izotopia: jad. fyz. izotopický spin kvantové číslo opisujúce počet možných nábojových stavov hadrónu;

izotopicky prísl.

izotop -u m. ‹g› chem. izotopy atómy toho istého prvku s rozličným počtom neutrónov v atómovom jadre;

izotopový príd.: odb. izotopová výmena; izotopový menič energie; chem. izotopový efekt spôsobený prítomnosťou rozličných izotopov toho istého prvku; lek. izotopová nefrografia funkčné vyšetrenie obličiek pomocou rádiofarmák

polyizotopový príd. ‹g› jad. fyz. polyizotopový prvok majúci niekoľko izotopov

rádioizotop -u m. ‹l + g› chem. rádioaktívny, nestabilný izotop;

rádioizotopový, zried. rádioizotopický príd.: tech. rádioizotopový, defektoskop; lek. rádioizotopový,á sonda, terapia

<<< izotón izotropia >>>
 

Posledné hľadané

izotop
konkludentný
neorenesancia
pretendentský
psychogalvanický
inklúzia
rádiusvektor
disharmónia
iniciatívnosť
revue

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
interagovat
behaviorálny
koherentný
kurikulum
inklúzia
votívny
kumulatívne
indikatívny