Výsledok hľadania pre slovo: entita

entita -y ž. ‹l›

1. filoz. podstata danej veci, súcnosť (pôvodne scholastický termín)

2. jad. fyz. základný objekt skúmania, ako sú častica, jadro, atóm a pod.

identitas indiscernibilium [-tás] ‹l› totožnosť (vecí) neodlíšiteľných logických poňatí totožnosti (pochádzajúca od Leibniza), podľa ktorej objekt x je totožný s objektom y práve vtedy, keď všetko, čo platí o x, platí aj o y (a teda aj naopak)

identita -y ž. ‹l›

1. zhodnosť vo všetkých vlastnostiach, totožnosť

2. psych., filoz. konkrétna celistvá, ničím nezameniteľná podstata, ktorou sa od seba líšia jednotlivé ľudské indivíduá; pren. národná identita;

identický príd.: mat. identické zobrazenie totožné; identická osobnosť;

identicky prísl.;

identickosť -ti ž.

<<< enterovírus arachnoentomológia >>>
 

Posledné hľadané

Film
instradovať
polyadičný
tradičné
tradícia
prezentácia
reprezentovať
préteritoprézent
prezentovať
evidovať

Najhľadanejšie

manometer
archeomagnetický
inkluzívny
emanácia
kognitívny
ostentatívne
interagovať
behaviorálny
Kurikulum
koherentny