Výsledok hľadania pre slovo: objektívny

objektívny príd. ‹l› (op. subjektívny)

1. zhodujúci sa so skutočnosťou, týkajúci sa objektu 1, vecný, predmetný: filoz. existujúci nezávisle od subjektívnej mienky, chcenia al. záujmu, faktický, skutočný proti iba mienenému: objektívna idea, realita; objektívna pravda; objektívny idealizmus uznávajúci za základ všetkého nejaký objektívny princíp duchovnej povahy (ideu, objektívneho ducha a pod.); lingv. objektívne poradie poradie členov výpovede od východiska k jadru, používané v pokojných, vecných výpovediach; lit. objektívna lyrika sústreďujúca sa na umelecký objekt, napr. prírodu (nie básnický subjekt); práv. objektívne právo právne predpisy samy osebe, nie ako oprávnenie určitého subjektu; fyz. objektívne meranie pri ktorom sa meraná veličina posudzuje podľa účinku nezávislého od zmyslov

2. vychádzajúci z objektívnej skutočnosti, nestranný, nepredpojatý, nezaujatý, neosobný: objektívny pozorovateľ; objektívne hodnotenie;

objektívne prísl.;

objektívnosť -ti ž. objektivita

teleobjektív -u m. ‹g + l› opt., fot. snímací objektív na zábery vzdialených predmetov;

teleobjektívny príd.: teleobjektívna snímka

transobjektívny príd. ‹l› filoz. smerujúci, idúci za predmet úvahy

<<< objektový objektový >>>
 

Posledné hľadané

objektívny
draft
neorenesancia
efúziometer
sloter
astrometrický
permisívny
inklúzia
forčekovať
intronizácia

Najhľadanejšie

heterotermia
interagovať
Indoktrinacia
debil
valídny
inkluzívny
Progresivny
kognitívny
behaviorálny
reedukácia