Výsledok hľadania pre slovo: program

program -u m. ‹g›

1. vopred stanovený sled náplne nejakej činnosti; súhrn zásad, ktorými sa tento sled riadi, poradie, postup: slávnostný, hudobný program; program zasadania; denný program; učebný program rozvrh učiva; výp. tech. úplný zoznam príkazov al. inštrukcií na riešenie úlohy na počítači

2. tlačené oznámenie zábavného programu so zoznamom vystupujúcich osôb: kúpiť si divadelný program

3. stanovený cieľ, plán: výrobný, vedecký, edičný program

4. škol. (predtým) tlačené výročné správy s výkazom činnosti;

programový príd.: programové zmeny, vyhlásenie; tech. programové vybavenie, programové prostriedky súhrn programov a dokumentácie umožňujúcich prevádzku počítača, softvér; programová páska; tech. programové riadenie obrábacieho stroja;

programovo prísl.;

programovosť -ti ž.;

programný príd.: programná hudba inštrumentálna, vyjadrujúca hudobnými prostriedkami mimohudobný dej, jav al. určitú myšlienku;

programne prísl.;

programatický príd. kniž.; programatické dielo; programatická myšlienka

programovoprogram

programovosťprogram

programovýprogram

programátor -a m. (programátorka -y ž.) výp. tech. pracovník zaoberajúci sa programovaním;

programátorský príd.: programátorský kurz

ekoprogram -u m. ‹g› hovor. ekologický program

multiprogramovanie -ia s. ‹l + g› výp. tech. činnosť počítačového systému umožňujúca súbežné uskutočňovanie rozličných programov na jednom procesore

audioprogram -u m. ‹l + g› obch. výrobky audiotechniky

demoprogram -u m. ‹l + g› výp. tech. počítačový program určený na predvedenie, ukážku, demonštračný program

<<< mikroprogramový galaprogram >>>
 

Posledné hľadané

izotop
neorenesančný
tektonicky
bódhi
irealita
impetigo
Koherentny
proporcionovať
islamizácia
faktor

Najhľadanejšie

heterotermia
interagovať
Indoktrinacia
debil
valídny
inkluzívny
Progresivny
kognitívny
behaviorálny
reedukácia