Výsledok hľadania pre slovo: renesančné

renesancia -ie ž. ‹f›

1. kniž. obroda, obrodenie, obnovenie

2. (najmä v 15. a 16. stor.) kultúrne hnutie spojené s rozkvetom umenia a vied, ktoré sa opieralo o antickú kultúru, usilovalo sa o jej obrodenie a zdôrazňovalo človeka ako jedinca a jeho individuálnu skúsenosť

3. toto obdobie v kultúrnych dejinách

4. umelecký smer tohto obdobia: slovenská renesancia sloh hornotal. a švajč. staviteľov pôsobiacich v 16. stor. v Uhorsku;

renesančný príd.: renesančné umenie, filozofia; renesančný človek majúci zmysel pre krásu života;

renesančne prísl.

neorenesancia -ie ž. ‹g + f› archit., výtv. novorenesancia, pseudorenesancia;

neorenesančný príd. novorenesančný, pseudorenesančný

novorenesancia -ie ž. ‹l + f› archit., výtv. historizujúci smer 19. stor. vychádzajúci z renesančných foriem a vytvárajúci z nich nové celky, neorenesancia, pseudorenesancia;

novorenesančný príd. neorenesančný, pseudorenesančný

pseudorenesancia -ie ž. ‹g + f› archit. (v 2. pol. 19. stor.) architektonická tvorba napodobňujúca renesanciu, neorenesancia, novorenesancia;

pseudorenesančný príd.

<<< pseudorenesančný renesancia >>>
 

Posledné hľadané

fyzický
traktor
procesor
katalóg
romanca
indolencia
geopatogénny
nazofaryngálny
röntgenovo
nazofaryngálny

Najhľadanejšie

heterotermia
interagovať
Indoktrinacia
debil
valídny
inkluzívny
Progresivny
kognitívny
behaviorálny
reedukácia