Výsledok hľadania pre slovo: teória

teória -ie ž. ‹g› vedecky konzistentný výklad (na rozdiel od čistej empírie); súbor pravidiel nejakej oblasti umenia al. nejakej zručnosti (op. prax 1): spájať teóriiu s praxou; teória vyučovania; teória literatúry; hovor. má na to svoju teóriiu výklad, názor; odb. teória riadenia; teória hier; filoz. teória poznania gnozeológia, noetika; psych., sociol. teória osobnosti; práv. teória štátu a práva; teória spoločenskej zmluvy; náb. teória dvojakej pravdy učenie o koexistencii zjavenia náboženskej pravdy a rozumovej pravdy; mat. teória čísel odbor matematiky zaoberajúci sa skúmaním vlastností najmä celých čísel; teória pravdepodobnosti; teória množín; teória informácie veda o zákonitostiach vzniku, zmien a prenosu informácií; teória grafov; ekon. teória štadiálneho vývoja; teória ekonomických cyklov o príčinách konjunktúr a kríz; biol. evolučná, kreačná teória; chem. iónová, valenčná teória; fyz. kvantová, molekulárna teória; (Einsteinova) teória relativity; lingv. teória spisovného jazyka;

teoretický príd. (op. praktický 1); teoretické myslenie, vedomosti; teoretický výskum; odb. teoretická chémia, fyzika (op. aplikovaná 1); teoretická entita objekt konštruovaný v rámci nejakej teórie, abstraktná entita (op. empirická); log. (v metodológii) teoretický jazyk; teoretický predikát;

teoreticky prísl.;

teoretickosť -ti ž.

metateória -ie ž. ‹g› odb. teória zaoberajúca sa skúmaním nejakej inej teórie, najviac rozvinutá v logike a v matematike

pseudoteória -ie ž. ‹g› pejor. nesprávna, pochybná, falošná teória

<<< pseudoteória teória >>>
 

Posledné hľadané

generatívne
linotypový
lepidopterologický
lineárny
ambientný
planetoid
malabsorpčný
linaritový
transportácia
transgresív

Najhľadanejšie

inkluzívny
interagovať
kompulzivny
ambientný
behaviorálny
kognitívny
indoktrinácia
Koherentný
homofóbny
maskulínny