Výsledok hľadania pre slovo: produkcia

produkcia -ie ž. ‹l›

1. výroba určitých predmetov; ich súhrn; výsledok výroby: produkcia danej ekonomiky; makroekonomická produkcia; poľnohospodárska produkcia

2. umelecká tvorba; súhrn literárnych, umeleckých výtvorov: film. filmová produkcia umelecká, technická a hospodárska činnosť zabezpečujúca výrobu filmu

3. predvádzanie artistických, hudobných a i. výkonov: cirkusová, koncertná produkcia

4. organické vytváranie niečoho: produkcia kyseliny v žalúdku; ekol. množstvo organickej hmoty vytvorené živým systémom (organizmom, populáciou, biocenózou, ekosystémom) na jednotku plochy (al. objemu vody) za jednotku času (napr. za rok);

produkčný1 príd.: produkčné náklady; ekon. produkčná funkcia vzťah medzi produktom firmy al. ekonomiky a faktormi používanými na výrobu tohto produktu; – produkčná schopnosť; produkčná ekológiaa odvetvie zaoberajúce sa štúdiom tvorby organickej hmoty

autoreprodukcia -ie ž. ‹g + l› odb. schopnosť živých systémov reprodukovať sám seba

koprodukcia -ie ž. ‹l› spoločná, združená produkcia (najmä filmová): film vyrobený v slovensko-nemeckej koprodukciii;

koprodukčný príd.: koprodukčný film

bioprodukcia -ie ž. ‹g + l›

1. produkcia bioproduktov

2. tieto produkty

fotoreprodukcia -ie ž. ‹g + l›

1. reprodukčná technika pomocou fotografovania

2. fotografická reprodukcia;

fotoreprodukčný príd.: odb. fotoreprodukčný spôsob; fotoreprodukčný prístroj slúžiaci na snímkovanie predlôh originálu al. predmetov, ktorých vyobrazenie sa má reprodukovať tlačou

hyperprodukcia -ie ž. ‹g + l› kniž. a odb. nadmerná, nadbytočná produkcia, nadvýroba: priemyselná hyperprodukcia; literárna hyperprodukcia nadmerná, prílišná literárna tvorivosť

reprodukcia -ie ž. ‹l›

1. slovná interpretáciaa, opakovanie (niečoho predtým vypočutého, zažitého a pod.)

2. hud. zvuková realizáciaa hudobného diela

 

Posledné hľadané

tréningový
manieristický
figuratívne
ideálny
expresívny
figurálne
figura
symfónia
sémantika
psychoterapeut

Najhľadanejšie

Validny
kognitívny
Inkluzívny
Koherentný
indikatívny
Viktimizacia
inovatívny
editoriál, editorial
film
minaret