Výsledok hľadania pre slovo: teoretický

teória -ie ž. ‹g› vedecky konzistentný výklad (na rozdiel od čistej empírie); súbor pravidiel nejakej oblasti umenia al. nejakej zručnosti (op. prax 1): spájať teóriiu s praxou; teória vyučovania; teória literatúry; hovor. má na to svoju teóriiu výklad, názor; odb. teória riadenia; teória hier; filoz. teória poznania gnozeológiaa, noetika; psych., sociol. teória osobnosti; práv. teória štátu a práva; teória spoločenskej zmluvy; náb. teória dvojakej pravdy učenie o koexistencii zjavenia náboženskej pravdy a rozumovej pravdy; mat. teória čísel odbor matematiky zaoberajúci sa skúmaním vlastností najmä celých čísel; teória pravdepodobnosti; teória množín; teória informácie veda o zákonitostiach vzniku, zmien a prenosu informácií; teória grafov; ekon. teória štadiálneho vývoja; teória ekonomických cyklov o príčinách konjunktúr a kríz; biol. evolučná, kreačná teória; chem. iónová, valenčná teória; fyz. kvantová, molekulárna teória; (Einsteinova) teória relativity; lingv. teória spisovného jazyka;

teoretický príd. (op. praktický 1); teoretické myslenie, vedomosti; teoretický výskum; odb. teoretická chémiaa, fyzika (op. aplikovaná 1); teoretická entita objekt konštruovaný v rámci nejakej teórie, abstraktná entita (op. empirická); log. (v metodológii) teoretický jazyk; teoretický predikátt;

teoreticky prísl.;

teoretickosť -ti ž.

literárnoteoretický príd. ‹l + g› týkajúci sa literárnej teórie

 

Posledné hľadané

terpenický
súper
sólový
omša
okcidentál
oidipovský
oceánita
objektívny
objektívnosť
metrický

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
Kompulzivny
invazívny
detegovať