Výsledok hľadania pre slovo: arab

arabčina jz. semitský jazyk používaný v sev. Afrike, na Blízkom východe, na Arabskom polostrove a sčasti v subsaharskej Afrike, úradný jazyk 23 štátov (v piatich prípadoch v kombinácii s iným jazykom al. jazykmi), menšinami používaný aj v Iráne, Turecku, Nigérii, Mali, Kamerune, Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Spojenom kráľovstve, USA, Kanade, Austrálii a i.; jazyk Koránu a islamu; jeden zo šiestich oficiálnych jazykov OSN

arab -a m. ‹VM› hovor. arab. kôň

arabeska -y ž. ‹f < t›

1. výtv., archit. plochý ornament z prepletajúcich sa úponkov al. iných rastlinných motívov, niekedy aj s figurálnymi prvkami, pôvodne helenistický, neskôr používaný v renesančnej a klasicistickej architektúre

2. lit. krátka poviedka zachytávajúca výjavy zo života, ale nesústreďujúca sa na jednu osobu

3. hud. drobná nenáročná skladba

4. tan. baletný postoj na jednej nohe s druhou nohou zanoženou a napätou

5. potrav. arabesky drobné lisované pečivo rozličných geometrických tvarov a obyčajne s ryhovaným povrchom;

arabeskový príd.

arabi neskl. m. i s. ‹VM› poľn.

1. základná, čierna forma karakulských jahniat (svedčiaca o ich arab. pôvode)

2. perziánová kožka z nich

arabinóza -y ž. ‹l + g› chem. monosacharid vyskytujúci sa hojne v rastlinách, a to buď voľne, al. ako zložka komplexných polysacharidov

arabista -u m. (arabistka -y ž.) ‹VM› odborník v arabistike; poslucháč arabistiky

arabistika -y ž. ‹VM› vedný odbor zaoberajúci sa skúmaním jazyka, literatúry, dejín, kultúry a zvykov arab. národov a ich vzájomných vzťahov

arabizmus -mu m. ‹VM› lingv. jazykový prvok prevzatý z arabčiny do iného jazyka

arabský príd. ‹VM›: hist. A-á ríša centralizovaný štát v 7. – 8. stor., kalifát; arabská veda; filoz. arabská filozofia súhrn filozofických učení a smerov, ktorý vznikal na území mnohonárodnostného islamského kalifátu (od 9. do 16. stor.); odb. arabské číslice znaky pre zápis číselnej hodnoty, pôvodom z Indie, dnes bežne používané; arabské písmo písané sprava doľava; poľn. arabský kôň staré plemeno teplokrvných koní, pôvodom z Arábie, arab; arabský plnokrvník; arabský polokrvník; tovar. arabská guma používaná najmä ako liečivo a lepidlo;

arabsky prísl.

arabistický príd. k arabistika, k arabista

parabúlia -ie ž. ‹g› lek., psych. chorobné potláčanie vôle slobodne konať

<<< abcházština abundancia >>>
 

Posledné hľadané

arab
románový
Koherentny
proporcionovať
paralýza
sentimentalita
archimonominerálny
organizmus
intenzifikácia
praktickosť

Najhľadanejšie

kognitívny
kurikulum
inkluzívny
progresívny
behaviorálny
anamnéza
interagovať
inklúzia
indoktrinácia
komparzista