Výsledok hľadania pre slovo: cirk

cirkumanálny príd. ‹l› anat. vyskytujúci sa okolo ritného otvoru

cirkadiálny, cirkadiánny príd. ‹l› biol. prebiehajúci, vyskytujúci sa periodicky približne za 24 hodín, denný: cirkadiálny, cirkadiánny jav, cyklus; cirkadiálny, cirkadiánne rytmy opakované zmeny životne dôležitých funkcií a činností živých organizmov, ktoré majú približne jednodňovú frekvenciu, biorytmy

cirkalitorál -u m. ‹l› geol. hlbšia oblasť mora s riasami znášajúcimi nedostatok svetla

cirkanuálny príd. ‹l› ekol. cirkanuálne rytmy periodické zmeny fyziologických funkcií organizmov v priebehu jedného roka

cirka prísl. ‹l› hovor. okolo, asi, približne, skr. ca, cca

cirkas -u m. ‹VM› text. väzba štvorväzného obojlícneho kepra, často používaná na vlnených tkaninách (podľa staršieho názvu Cirkasi pre kaukazských Čerkesov)

cirkátor -a m. ‹l› cirk. (v premonštrátskom ráde) funkcionár zabezpečujúci účasť na spoločných bohoslužbách a otváraní a zatváraní brány kláštora

cirk -u m. ‹n› geol., horol. horný záver ľadovcového údolia, niekedy oddelený od údolia vysokým skalným stupňom, kar polkruhovitého tvaru

cirkev -kvi ž. ‹g› organizované spoločenstvo kresťanských veriacich: katolícka cirkev;

cirkevný príd.: cirkevná hudba, škola (op. profánny1); cirkevné zriadenie a rády; cirkevný sobáš uzavretý v kostole (op. civilný2); cirkevný rok pravidelný kolobeh sviatkov vychádzajúcich z udalostí Kristovho života, kulminujúci vo veľkonočnom a vianočnom období; cirkevný snem koncil; cirkevní Otcovia predstavitelia kresťanskej teológie 1. – 6. stor. obhajujúci cirkevné dogmy proti pohanskému mysleniu; cirkevný štát bývalé pápežské územie v Taliansku (so stredom v Ríme), od r. 1929 štát Vatikán; práv. cirkevné právo;

cirkevne prísl.

cirkevná slovančina mladšia etapa staroslovienčiny; v dnešnej zmodernizovanej ruskej redakcii sa používa v liturgii pravoslávnych Slovanov, ako aj u gréckokatolíckych Slovanov východného rítu (uniatov)

cirkevník -a m. (cirkevníčka -y ž.) príslušník cirkevnej obce, cirkevného zboru;

cirkevnícky príd. i prísl.

cirkevnoprávny príd. ‹g + sl› týkajúci sa cirkevného práva

cirkevnýcirkev

cirkoráma -y ž. ‹l + g› film. panoramatické kino s kruhovou projekčnou plochou a s divákmi uprostred; systém premietania filmov na prstencovú premietaciu plochu

cirkulácia -ie ž. ‹l›

1. obeh, cirkulovanie, kolobeh, kolovanie: cirkulácia vzduchu; cirkulácia krvi v tele; tech. cirkulácia vody v parnom kotle, oleja v motore; meteor. cirkulácia atmosféry súhrn všetkých meteorologicky významných pohybov v atmosfére; ekon. cirkulácia kapitálu, peňazí, zmenky

2. biol. rôznosmerný pohyb protoplazmy, resp. obsahu bunky

<<< banálnosť cirkulačný >>>
 

Posledné hľadané

validný
komplikačný
protokolovaný
aktinometria
animozita
ikonoklazmus
astronómia
škálovanie
podtext
artikulácia

Najhľadanejšie

validný
reedukácia
elektorát
progresívny
donkichotiáda
interagovať
indoktrinácia
inkluzívny
kognitívny
behaviorálny